Bản tin an toàn người bệnh chủ đề 1: khuyến khích các khoa, phòng báo cáo sự cố y khoa

Sự cố y khoa là điều mà cả nhân viên y tế lẫn người bệnh đều không mong muốn xảy ra. Khi sự cố y khoa xảy ra, các bác sĩ và những người liên quan thường có tâm lý sợ báo cáo, sợ chịu trách nhiệm, mất thành tích.. Đó là quan niệm sai lầm! Sự cố y khoa xảy ra nếu được báo cáo kịp thời sẽ có những biện pháp giải quyết, hướng khắc phục nhanh chóng, tìm và phân tích được nguyên nhân xảy ra, từ đó hạn chế những sai lầm mắc phải về sau. Chính vì vậy, Phòng quản lý chất lượng khuyến khích báo cáo sự cố y khoa khi có trường hợp xảy ra sự cố tại các Khoa/Phòng.

Sự cố y khoa (Adverse Event) là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh, tác động sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Tình huống có nguy cơ xảy ra sự cố (Near Miss) là tình huống đã xảy ra nhưng chưa gây hậu quả hoặc gần như xảy ra nhưng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, chưa gây tổn thương đến sức khỏe của người bệnh.

Tổng hợp báo cáo sự cố y khoa là quy trình có tính hệ thống nhằm nhận diện, báo cáo, phân tích, đề xuất giải pháp khắc phục, theo dõi giảm sát SCYK và đưa ra khuyến cáo phòng ngừa.

Theo báo cáo thông kê sự cố y khoa năm 2021, Phân loại sự cố y khoa theo mức độ tổn thương:

- Sự cố chưa xảy ra (NC0) chiếm tỉ lệ 25.71%

- Sự cố tổn thương nhẹ (NC1) chiếm tỉ lệ 69.71%

- Sự cố tổn thương trung bình (NC2) chiếm tỉ lệ 4.57%

Việc báo cáo sự cố y khoa đã được phòng Quản lý chất lượng triển khai thông qua 2 hình thức: Phiếu báo cáo sự cố y khoa, Qua hệ thống Google Form

Một số giải pháp can thiệp để khắc phụ và phòng ngừa Sự cố y khoa:

- Thực hiện nghiêm túc các bảng kiểm và giám sát sự tuân thủ.

- Thực hiện đúng quy định trong thực hiện quy chế hồ sơ bệnh án.

- BS, ĐD cần tuyên truyền, giáo dục sự khỏe người bệnh và người nhà người bệnh để họ có kiến thức và kỹ năng, cùng tham gia vào các quy trình điều trị và các quyết định điều trị. Tăng cường sự tương tác giữa nhân viên, người bệnh và người nhà giúp đảm bảo các thông tin được hiểu đúng và giúp nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc.

- Khuyến khích nhân viên báo cáo SCYK.

- Khuyến khích tập thể, cá nhân tích cực báo cáo SCYK gần như sắp xảy ra để kịp thời có biện pháp khắc phục và tránh lặp lại các sự cố y khoa khác.

- Báo cáo SCYK là một trong nhưng tiêu chí bình xét thi đua của các Khoa/Phòng