Bệnh viện hữu nghị việt nam - cuba đồng hới có kế hoạch mua sắm súng sinh thiết

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới có kế hoạch mua sắm súng sinh thiết. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bệnh viện kính mời các nhà thầu quan tâm chào giá súng sinh thiết theo mẫu trong thông báo chào giá (có file đính kèm) về bệnh viện trước 17h00 ngày 08/11/2022.

Báo giá đề nghị gửi về: Bộ phận văn thư-Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới. Ngoài phong bì ghi rõ: " Báo giá súng sinh thiết"

- Địa chỉ: Đường Hữu nghị, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Điện thoại: 02323 825 005; Fax: 02323 825 005.

Files