BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA ĐỒNG HỚISỨC KHỎE CỦA BẠN LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI
Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 18008056    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn
Thông báo chào giá trang thiết bị y tế

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có kế hoạch mua sắm vật tư linh kiện thay thế sửa chữa hệ thống chụp mạch DSA 1 bình diện phục vụ công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bệnh viện kính mời các nhà thầu chào giá trang thiết bị y tế theo mẫu trong Thư mời chào giá về Bệnh viện trước 17 giờ 00 phút ngày 28/01/2021. Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ mail: chaogiabvcuba@gmail.com.

Thông báo chào giá trang thiết bị y tế

Thông báo chào giá trang thiết bị y tế

Thông báo chào giá trang thiết bị y tế

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bệnh viện kính mời các nhà thầu chào giá trang thiết bị y tế theo mẫu trong Thư mời chào giá về Bệnh viện trước 17 giờ 00 phút ngày 10/11/2020.
Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ mail: chaogiabvcuba@gmail.com.
Thư mời chào giá, vui lòng xem tập tin đính kèm phía dưới.
Báo giá đề nghị gửi về: Bộ phận văn thư - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới. Ngoài phong bì ghi rõ: “Báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020”.
- Địa chỉ: Đường Hữu nghị, Tổ dân phố 14, Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.
- Điện thoại: 02323 825 005; Fax: 02323 825 005.

Thông báo mua Vật tư tiêu hao bổ sung năm 2020 (Kim chọc dò, băng thun 2 móc, dây oxy gọng kính trẻ em, dây truyền máu)

Thông báo mua Vật tư tiêu hao bổ sung năm 2020 (Kim chọc dò, băng thun 2 móc, dây oxy gọng kính trẻ em, dây truyền máu)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu mua Vật tư tiêu hao
bổ sung năm 2020, nếu công ty có nhu cầu cung cấp các mặt hàng trên thì gửi
ĐƠN CHÀO HÀNG theo mẫu về Bệnh viện trước 09 giờ 00 phút ngày
03/11/2020. Đề nghị công ty nghiên cứu kỹ Bản yêu cầu báo giá để cung cấp đầy
đủ theo yêu cầu. Nếu có thắc mắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ mail:
dauthauvtth@gmail.com.

Thông báo mua Vật tư tiêu hao bổ sung năm 2020 (Mua ống nghiệm các loại)

Thông báo mua Vật tư tiêu hao bổ sung năm 2020 (Mua ống nghiệm các loại)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu mua Vật tư tiêu hao
bổ sung năm 2020, nếu công ty có nhu cầu cung cấp các mặt hàng trên thì gửi
ĐƠN CHÀO HÀNG theo mẫu về Bệnh viện trước 09 giờ 00 phút ngày
04/11/2020. Đề nghị công ty nghiên cứu kỹ Bản yêu cầu báo giá để cung cấp đầy
đủ theo yêu cầu. Nếu có thắc mắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ mail:
dauthauvtth@gmail.com.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu In bổ sung sổ và bì năm 2020.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu In bổ sung sổ và bì năm 2020.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu In bổ sung sổ và bì năm 2020. Mời quý đơn vị quan tâm, nghiên cứu Bản yêu cầu báo giá và gửi Đơn chào giá theo đúng yêu cầu gửi về Bệnh viện trước 09 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2020.