BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA ĐỒNG HỚISỨC KHỎE CỦA BẠN LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI
Hotline: 0943767668    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 18008056    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn
Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin lắp đặt ở hội trường, khoa khám bệnh"

Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin lắp đặt ở hội trường, khoa khám bệnh"

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu mua sắm thiết bị
công nghệ thông tin lắp đặt ở hội trường, khoa khám bệnh. Mời quý đơn vị quan
tâm, nghiên cứu Bản yêu cầu báo giá và gửi Đơn chào giá theo đúng yêu cầu gửi về Bệnh
viện trước 10 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2019. Mọi thắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ
mail: chaogiabvcuba@gmail.com

Thông báo mua sắm giường vận chuyển bệnh nhân

Thông báo mua sắm giường vận chuyển bệnh nhân

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu mua sắm giường vận chuyển bệnh nhân, nếu công ty có nhu cầu cung cấp mặt hàng trên thì gửi ĐƠN CHÀO HÀNG theo mẫu về Bệnh viện trước 15 giờ 00 phút ngày 20/12/2019. Đề nghị công ty nghiên cứu kỹ Bản yêu cầu báo giá để cung cấp đầy đủ theo yêu cầu. Nếu có thắc mắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ mail: chaogiabvcuba@gmail.com.

- Đề nghị công ty cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại mục 4 của Bản yêu cầu báo giá, gồm:

+ Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 - Phụ lục;

+ Biểu giá theo Mẫu 03a(1) - Phụ lục;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lưu ý: Công ty phải cung cấp Catalogue gốc hoặc bản sao của hàng hóa chào thầu kèm theo ĐƠN CHÀO HÀNG.

Bản yêu cầu báo giá, vui lòng xem tập tin đính kèm phía dưới

Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo gọi cho các buồng bệnh có giường cấp cứu"
Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo gọi cho các buồng bệnh có giường cấp cứu"

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu mua sắm và lắp đặt
hệ thống báo gọi cho các buồng bệnh có giường cấp cứu. Mời quý đơn vị quan
tâm, nghiên cứu Bản yêu cầu báo giá và gửi Đơn chào giá theo đúng yêu cầu gửi về Bệnh
viện trước 08 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2019. Mọi thắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ
mail: chaogiabvcuba@gmail.com
Lưu ý: Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại
mục 3 của Bản yêu cầu báo giá:
a. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 - Phụ lục;
b. Biểu giá theo Mẫu 03a(1) - Phụ lục;
c. Tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm
quyền cấp.
d. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối
sản phẩm tại Việt Nam (Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
e. Hàng mẫu:
- Chuông gọi y tá không dây: 01 cái
- Bảng mica: 01 cái
- Màn hình hiển thị: 01 cái
- Đèn báo hành lang: 01 cái
Rất mong sự quan tâm của các công ty!

Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp camera an ninh lắp đặt tại nhà trông giữ xe của bệnh nhân"

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu mua sắm và lắp đặt
camera an ninh lắp đặt tại nhà trông giữ xe của bệnh nhân. Mời quý đơn vị quan
tâm, nghiên cứu Bản yêu cầu báo giá và gửi Đơn chào giá theo đúng yêu cầu gửi về Bệnh
viện trước 10 giờ ngày 05 tháng 12 năm 2019. Mọi thắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ
mail: chaogiabvcuba@gmail.com
Lưu ý: Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại
mục 3 của Bản yêu cầu báo giá:
a. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 - Phụ lục;
b. Biểu giá theo Mẫu 03a(1) - Phụ lục;
c. Tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm
quyền cấp.
Bản yêu cầu báo giá, vui lòng xem tập tin đính kèm phía dưới.
Rất mong sự quan tâm của các công ty!

Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp camera an ninh lắp đặt tại nhà trông giữ xe của bệnh nhân"


Thông báo thuê đơn vị ngoài sửa chữa đầu camera nội soi khoa GMHS

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu sửa chữa đầu camera nội soi khoa GMHS, nếu công ty có nhu cầu cung cấp dịch vụ trên thì gửi ĐƠN CHÀO HÀNG theo mẫu về Bệnh viện trước 16 giờ 00 phút ngày 13/11/2019. Đề nghị công ty nghiên cứu kỹ Bản yêu cầu báo giá để cung cấp đầy đủ theo yêu cầu. Nếu có thắc mắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ mail: chaogiabvcuba@gmail.com.

- Đề nghị công ty cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại mục 4 của Bản yêu cầu báo giá, gồm:

+ Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 - Phụ lục;

+ Biểu giá theo Mẫu 03a(1) - Phụ lục;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bản yêu cầu báo giá, vui lòng xem tập tin đính kèm phía dưới.

MỖI NGÀY MỘT VIDEO NEW

HỆ THỐNG EMAIL BỆNH VIỆN
Mail
Liên kết
Góc dành cho quảng cáo