Đào tạo – bước chuyển mình cho sự phát triển

Để xây dựng một kế hoạch đào tạo hiệu quả, ngoài việc đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết y tế phục vụ việc giảng dạy; cần đảm bảo đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và chất lượng trong chuyên môn; xây dựng tốt phương án và chương trình đào tạo khoa học và phù hợp với các đối tượng cán bộ y tế tham gia đào tạo. Trong đó, vai trò của các khoa phòng hết sức quan trọng trong việc đưa ra các chương trình đào tạo bao gồm lý thuyết và thực hành, cần tập trung chú trọng đào tạo các vấn đề chuyên môn cơ bản và cần thiết.

        Đào tạo y khoa liên tục là quá trình cán bộ y tế không ngừng cập nhật những kiến thức và tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đào tạo y khoa liên tục được định nghĩa là “hoạt động được xác định rõ ràng để phát triển chuyên môn của cán bộ y tế và dẫn tới việc cải thiện chăm sóc cho bệnh nhân.

       Cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của các khoa/phòng, vừa qua Phòng Chỉ đạo tuyến đã lập hồ sơ xin cấp mã đào tạo liên tục cho cán bộ y tế bệnh viện và được Cục khoa học công nghệ và đào tạo phê duyệt là cơ sở đáp ứng đủ yêu cầu về: năng lực chuyên môn, chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo, đội ngũ giảng viên, phương án tổ chức và quản lý đào tạo, cơ sở vật chất, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ đào tạo liên tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

       Với mong muốn phát triển ngành y tế tỉnh nhà, Lãnh đạo và cán bộ bệnh viện đã và đang quyết tâm triển khai hoạt động đào tạo trong thời gian sớm nhất, góp phần đào tạo nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, đáp ứng đủ số lượng cán bộ y tế có năng lực chuyên môn tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đưa chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao./.

                                                                                                                         Phòng Chỉ đạo tuyến.

Files