Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

Hoạt động Bệnh Viện

Chỉ đạo tuyến là gì?

Chỉ đạo tuyến là hoạt động hỗ trợ tuyến dưới của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên về chuyên môn, nghiệp vụ trong chăm sóc...

Kế hoạch chuyển giao công nghệ - đề án 1816 năm 2023

Ngày 26/5/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã ký Quyết định số 1816/QĐ-BYT phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên...

Sinh hoạt khoa học chủ đề: “chiến lược kiểm soát mục tiêu...

Vừa qua ngày 30/11/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Abbott Healthcare Việt...

Đào tạo – bước chuyển mình cho sự phát triển

Để xây dựng một kế hoạch đào tạo hiệu quả, ngoài việc đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết y tế phục vụ việc giảng dạy; cần đảm bảo...

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn vật lý trị liệu - phục hồi...

Chiều ngày 29/9/2022, phòng Điều Dưỡng bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới đã phối hợp cùng khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi...

Tập huấn kiểm soát nhiẽm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh...

     Chiều ngày 28/9/2022, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã tổ chức buổi tập huấn về kiểm...