Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

An toàn người bệnh

Bản tin an toàn người bệnh chủ đề 1: khuyến khích các khoa,...

Sự cố y khoa là điều mà cả nhân viên y tế lẫn người bệnh đều không mong muốn xảy ra. Khi sự cố y khoa xảy ra, các bác sĩ và những...

Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị trước ngày phẫu thuật

Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị trước ngày phẫu thuật

Tài liệu đào tạo liên tục về an toàn người bệnh

Nguyên tắc hàng đầu của thực hành y khoa là “Điều đầu tiên không gây tổn hại cho người bệnh - First Do No Harm to patient” đang là...

Tạo dựng văn hóa an toàn người bệnh tại bệnh viện hữu nghị...

An toàn người bệnh (ATNB) là sự vắng mặt những tác hại có thể phòng ngừa được tới bệnh nhân trong quá trình chăm sóc Y tế và làm giảm...

Tạo dựng văn hóa an toàn người bệnh tại bệnh viện hữu nghị...

An toàn người bệnh (ATNB) là sự vắng mặt những tác hại có thể phòng ngừa được tới bệnh nhân trong quá trình chăm sóc Y tế và làm giảm...

Thông tư số: 43/2018/tt-byt hướng dẫn phòng ngừa sự cố...

Giao nhầm trẻ sơ sinh là sự cố y khoa nghiêm trọng Nội dung đáng chú ý này được quy định tại Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng...