Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

Các văn bản quản lý chất lượng

Quyết định số : 7482qđ-byt năm 2018 về bộ tiêu chí chất...

Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật được triển khai thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện...

Quyết định số: 2429/qđ-byt năm 2017 tiêu chí đánh giá mức...

Tiêu chí này được sử dụng để đánh giá mức chất lượng của các phòng xét nghiệm y học (viết tắt là phòng xét nghiệm), là công cụ để...

Quyết định số: 2151/qđ-byt năm 2015 phê duyệt kế hoạch...

Triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay...

Quyết định số: 1313/qđ-byt năm 2013 hướng dẫn quy trình...

1. Thống nhất quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của các bệnh viện. 2. Hướng dẫn các bệnh viện thực hiện các giải pháp cải tiến...

Quyết định số: 6858/qđ-byt năm 2016 về bộ tiêu chí chất...

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam Ngày 18/11/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng...

Thông tư 19/2013/tt-byt hướng dẫn thực hiện quản lý chất...

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 19/2013/TT-BYT về việc quản lý chất lượng dịch...