Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

Văn bản QLCL ISO/SOP

Quy trình iso kiểm soát hồ sơ

Quy định trách nhiệm các hồ sơ chất lượng cần lưu trữ, cách thức lưu trữ, thời gian lưu trữ, việc sử dụng và hủy bỏ hồ sơ khi hết...

Quy trình iso mua thuốc

Quy định trách nhiệm, phương pháp tổ chức thực hiện và kiểm soát đối với quá trình mua thuốc đúng với quy định của luật đấu thầu,...

Quy trình thu thập báo cáo adr

Nhằm phát hiện, thông báo và xử lý kịp thời về tính an toàn của việc sử dụng thuốc điều trị trong bệnh viện nhằm góp phần vào việc...

Quy trình iso quản lý tập trung đồ vải y tế

Cung cấp đồ vải đạt tiêu chuẩn cho hoạt động chuyên môn

Quy trình iso mua sắm hàng hóa thông thường

Hướng dẫn việc thực hiện mua sắm hàng hóa thông thường