Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

Kiến thức chung

Đặt font chữ mặc định trong word

Việc đặt font chữ mặc định trong Word giúp người sử dụng cố định được kiểu chữ và cỡ chữ theo yêu cầu với tất cả các file Word, hạn...

Tính tuổi trong excel

Excel là công cụ hỗ trợ xử lý dữ liệu thuận tiệnvà hiệu quả. Trong đó, người sử dụng Excel có thể tính tuổi của một danh sách người...

Tại sao công nghệ thông tin lại quan trọng trong chăm sóc...

Khi các hoạt động y tế ngày càng trở nên tự động hơn với việc lưu giữ hồ sơ và chia sẻ thông tin giữa bệnh nhân, bác sĩ, nhà cung...

Lợi ích của công nghệ thông tin trong bệnh viện

Bệnh nhân sử dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện vì nhiều lý do. Họ sử dụng nó để truy cập hồ sơ y tế của họ, để liên lạc với...

5 lợi ích của công nghệ thông tin y tế đối với bác sỹ và...

Hệ thống công nghệ thông tin không chỉ là một thứ của thế giới mạng dành cho các công ty công nghệ. Môi trường chăm sóc sức khỏe sử...

Công nghệ thông tin sức khỏe và an toàn bệnh nhân

Những lợi thế của công nghệ thông tin y tế (CNTT) bao gồm tạo điều kiện giao tiếp giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe;...