BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA ĐỒNG HỚISỨC KHỎE CỦA BẠN LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI
Hotline: 0943767668    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 18008056    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn
Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 thay đổi thời gian triệu tập và thời gian dự kiến phỏng vấn

Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 thay đổi thời gian triệu tập và thời gian dự kiến phỏng vấn

Thông báo mua sắm thiết bị điều hòa không khí treo tường

Mua sắm máy điều hòa không khí cho Khu nhà nghỉ chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Công bố danh sách thì sinh ĐỦ và KHÔNG ĐỦ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển đợt 1 năm 2019

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới xin công bố danh sách đủ và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

MỖI NGÀY MỘT VIDEO NEW


HỆ THỐNG EMAIL BỆNH VIỆN
Mail
HỆ THỐNG ONLINE OFFICE BỆNH VIỆN
Mail
Liên kết