Quyết định số: 1313/qđ-byt năm 2013 hướng dẫn quy trình khám bẹnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện

1. Thống nhất quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của các bệnh viện. 2. Hướng dẫn các bệnh viện thực hiện các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi đến khám tại bệnh viện. 3. Người bệnh biết rõ quy trình để cùng phối hợp với bệnh viện trong quá trình khám bệnh.

Files