Tán sỏi qua đường hầm nhỏ là gì?

Đây là phương pháp được thực hiện bằng sử dụng những dụng cụ y tế chuyên dụng đưa qua da, tạo đường kết nối từ vùng lưng đến bên trong bể thận để tiếp cận với viên sỏi. Sau đó đưa máy nội soi vào bên trong kết hợp với năng lượng tia laser để bắn vỡ sỏi và hút bỏ ra ngoài.

          </div>

          <!--Optional Url Button -->
          
          <!--Optional Url Button -->
          
          
          <div class=