Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

Đấu Thầu

Bệnh viện hữu nghị việt nam - cu ba đồng hới thông báo...

Thông báo mời đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia đấu giá 02 xe ô tô cứu thương mua bằng vốn góp cổ phần của cán bộ viên chức người...

Thư mời chào giá cung cấp vật tư điện nước cho các khoa...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới xây dựng dự toán mua sắm và KHLCNT gói thầu cung cấp vật tư điện nước cho các khoa phòng...