BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA ĐỒNG HỚISỨC KHỎE CỦA BẠN LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI
Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 18008056    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn
Hồ sơ thủ tục chuẩn bị ký kết hợp đồng làm việc


Hồ sơ thủ tục chuẩn bị ký kết hợp đồng làm việc

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

Công bố số báo danh, danh sách thứ tự xét tuyển vòng 2 - Kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

Công bố số báo danh, danh sách thứ tự xét tuyển vòng 2 - Kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 thay đổi thời gian triệu tập và thời gian dự kiến phỏng vấn

Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 thay đổi thời gian triệu tập và thời gian dự kiến phỏng vấn

Công bố danh sách thì sinh ĐỦ và KHÔNG ĐỦ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển đợt 1 năm 2019

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới xin công bố danh sách đủ và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019