Báo Cáo Kết Quả Kiểm Tra, Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện Quý I Năm 2023

    Thực hiện Kế hoạch số 839/KH-BV về đánh giá chất lượng khoa, phòng, bệnh viện ngày 2 tháng 3năm 202 của Gáim đốc bệnh viện; sau quá trình triển khai đánh giá, phòng Quản ýl chất lượng xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện quý I năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả chi tiết:

Tổng số tiêu chí áp dụng: 82/83 tiêu chí;
Điểm trung bình: 3.28

 2. Nhận xét chung:

3. Khuyến nghị - Đề xuất:


Nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp duy trì, cải tiến mức chất lượng khoa, phòng, bệnh viện; hướng đến nâng cao mức độ hài lòng người bệnh, người nhà người bệnh đến khám, chữa bệnh; phòng Quản ýl chất lượng đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:


3.1. Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng Công tác chỉ dẫn, đón tiếp người bệnh:


Công tác xã hội
Quản lý chất lượng
Kế hoạch tổng hợp
Kiểm soát nhiễm khuẩn

 - Chủ động rà soát các bảng biển, thông báo đã cũ, nội dung không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại; liên hệ với phòng HCQT hoặc khoa/ phòng tự dỡ bỏ;
- Phân công điều dưỡng trong khoa đưa người bệnh nặng đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng, hướng dẫn người bệnh nơi thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng; đặc biệt àl nơi siêu âm, chụp X-quang ởtầng 2khối nhà 5tầng;
- Kiểm tra lại các phương tiện cấp cứu, đảm bảo các phương tiện được tập trung, dán nhãn và trong tình trạng sẵn sàng sử dụng được khi cần thiết.
Điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ người bệnh:
- Nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh sử dụng quạt mát không làm vướng mắc người bên cạnh; sử dụng ủt đầu giường gọn gàng, không bày bừa; bình nước, htức nă đóng gói có htể để vào ngăn dưới của ủt, tránh àlm mất cảnh quan chung của phòng bệnh;
- Kiểm tra, giám sát nhân viên vệ sinh công nghiệp đảm bảo nhà vệ sinh không có mùi hôi, không có nước đọng;
- Cung cấp áo quần người bệnh đúng theo tính chất bệnh, đúng kích cỡ; không thực hiện y lệnh khi người bệnh chưa mang áo quần dành cho người bệnh; - Cung cấp đầy đủ nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn aty nhanh;
Công tác 5S: Duy trì 5S ở tất cả khu vực trong khoa; đặc biệt lưu ý đồng nhất giữa nhãn dán và nội dung, tuân thủ nguyên tắc FIFO khi 5S ủt thuốc.
Công tác quyền và lợi ích người bệnh:
- Nghiêmtúckhảosáthàilòngngườibệnhvànhânviênytế;
- Phối hợp với phòng Quản ýl chất lượng, ổt Công tác xã hội trong việc xử ýl các ý kiến thắc mắc, phàn nàn của người bệnh
Công tác hồ sơ bệnh án, sổ hội chẩn:
- Thực hiện bình hồ sơ bệnh án theo kế hoạch hoạt động của khoa, kế hoạch bình bệnh án của phòng Kế hoạch tổng hợp:
- Hoàn thiện đầy đủ các mục trong hồ sơ bệnh án, thực hiện đầy đủ biên bản hội chân, sơ kết điều trị, cam đoan phẫu thuật, thủ thuật,... trong thời gian quy định.
- Sổ hội chẩn: ghi đầy đủ các ca hội chẩn hoặc tối thiểu phải đầy đủ tất cả ca hội chẩn liên khoa
Công tác an ninh trật tự: Quản ýl người nhà bằng thẻ người nhà, không để xảy ra hiện tượng người nhà hút thuốc trong khu vực buồng bệnh hoặc phơi áo quần ngoài nhà tắm.
Chất lượng lâm sàng:
- Xây dựng QTKT của toàn bộ danh mục kỹ thuật của khoa;

 - Thực hiện bảng kiểm, báo cáo kiểm tra, giám sát tuân thủ QTKT theo quý. Công tác dược:
- Tích cực báo cáo ADR;
- Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;
- Chỉ định thuốc đúng với ờt hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Ytế;
- Nhận thẻ cảnh báo phản ứng có hại của thuốc ởkho hành chính, thực hiện theo thông báo số 3061/TB-BV về việc phát hành thẻ cảnh báo phản ứng có hại của thuốc ngày 3 tháng 10 năm 2019 của bệnh viện.
Công tác nhận diện người bệnh: Thực hiện theo quy định số 1177/QĐ-BV ngày 12 tháng 4 năm 2022 về xác định chính xác người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ cho người bệnh;
Công tác dinh dưỡng:
- Đảm bảo thực hiện phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho 100% hồ sơ bệnh án; trên phiếu cần được ghi đầy đủ các thông tin cần thiết;
- Rà soát phương tiện cân đo người bệnh tại khoa;
- Xem xét lại góc truyền thông dinh dưỡng, liên hệ khoa Dinh dưỡng thay mới các hình ảnh đã cũ, thiếu thẩm mỹ.
Công tác quản ýl chất lượng, cải tiến chất lượng:
- Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng khoa, phòng; tiến hành đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo bảng kiểm;
- Thực hiện các hoạt động quản ýl chất lượng theo hướng dẫn bằng google form đã được công bố công khai trên Mạng lưới QLCL bệnh viện; trong đó lưu ý có 02 thay đồi:
+Thay đổi cách thức báo cáo điểm chất lượng hàng quý (từ báo cáo qua Google sheet thành báo cáo qua Google form);
+Bổ sung bảng kiểm àr soát định kỳ về việc triển khai thực hiện các biện pháp chống nhầm lẫn người bệnh 6( tháng/lần);
+Bảng kiểm nhận diện chính xác người bệnh: Chú ý thực hiện 1 tháng/ lần, kiểm tra toàn bộ NVYT trong khoa;


3.2. Các phòng chức năng: