Báo Cáo Kết Quả Kiểm Tra, Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện Quý Iii Năm 2023

   Nhằm triển khai thực hiện tiêu chí D3.1. Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện; sau quá trình triên khai đánh giá, phòng Quản ýl chât lượng xây dựng báo cáo kêt quả kiêm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện quý I năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:


1. Kết quả chỉ tiết:

Điểm trung bình: 3.63 2. Nhận xét
Nhằm phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm 2023; đề nghị các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chức năng căn cứ vào Bộ tiêu chí của khối khoa, phòng mình rà soát và tiến hành các hoạt động cần thiết duy trì và cải tiến chất lượng. Bao gồm:
* Về công tác hướng đến người bệnh:
- Rà soát hệ thống bảng biển, làm ờt trình gửi phòng Hành chính quản trị
nếu có hư hỏng hay cần thay đổi;
- Chủ động rà soát ghế chờ về số lượng và chất lượng, nếu có hư hỏng cần
liên hệ phòng HCQT để sửa chữa;

 - Nghiêm túc thực hiện 5S ởtất cả các vị trí: bàn giao ban, bàn àlm việc, đặc biệt chú ý xe tiêm và ủt thuốc;
- Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú đảm bảo khảo sát thật, đúng phương pháp:
- Kpị thời tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của người bệnh;
- Rà soát lại các phương tiện cấp cứu, đảm bảo các phương tiện được tập trung và trong tình trạng sẵn sàng sử dụng được khi cần thiết;
- Thông báo người bệnh sử dụng ủt đầu giường sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo cảnh quan chung;
* Vê nhân sự:
- Tiếp tục các lớp tập huấn do NVYT trong khoa hoặc NVYT bệnh viện thục
hiện nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp hoặc trình độ chuyên môn;
- Theo dõi số lượng nhân lực trong khoa, phối hợp với các khoa, phòng để
điều động nhân lực nếu cần thiết;
- Thực hiện đánh giá hiệu quả đối với các cá nhân đào tạo dài hạn.
*Về công tác chuyên môn:
- Hồ sơ bệnh án được lập đúng theo quy chế, hình thức, nội dung đầy đủ;
nộp hồ sơ bệnh án theo quy định của phòng Kế hoạch tổng hợp; - Thực hiện các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn;
- Tham gia bình bệnh án theo lịch của bệnh viện;
- Đánh giá việc tuân thủ bảng kiểm quy trình kỹ thuật;
- Theo dõi các chỉ số về chất lượng chăm sóc và công tác điều dưỡng;
- Thực hiện phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho 100% người bệnh; - Báo cáo ADR (nếu có);
- Hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học. *Về công tác quản ýl chất lượng
- Rà soát kế hoạch cải tiến chất lượng của khoa, phòng; đánh giá theo bảng kiểm tiến độ thực hiện kế hoạch;
- Tiếp tục đăng tin, bài trên trang tin điện tử của bệnh viện;

 - Tiến hành rà soát, đánh giá theo bảng kiểm việc thực hiện, phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh;
- Thực hiện bảng kiểm đánh giá nguy cơ ét ngã đối với tất cả người bệnh nội trú (trừ bệnh nhi); mẫu do phòng Quản ýl chất lượng ban hành theo Quy trình quản ýl ngã;
- Thực hiện đeo vòng đeo tay theo quy định nhận diện người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ;
- Thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật thủ thuật (khoa Gây mê hồi sức), giấy cam đoan phẫu thuật thủ thuật (các khoa hệ Ngoại);
- Báo cáo sự cố y khoa (nếu có);

- Theo dõi chỉ số chất lượng của khoa.

ghh