"cho đi giọt máu là cho đi niềm hy vọng sống"

Sáng ngày 17/3/2023, bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023.

Ngày hội hiến máu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên, thu được gần 240 đơn vị máu vào ngân hàng máu bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Số máu này đã góp thêm vào nguồn máu dự trữ để sẵn sàng phục vụ người bệnh.