Hàm Len - Tính Độ Dài Ký Tự Trong Excel

  1. Cú pháp hàm LEN

Hàm LEN trong Excel là hàm đếm tất cả ký tự trong một ô, rồi trả về chiều dài chuỗi, kể cả ký tự khoảng trống.

Hàm LEN có cú pháp là:

=Len(Text)

Trong đó, Text là ô dữ liệu hoặc 1 dãy dữ liệu cần đếm.

Khi sử dụng hàm LEN, cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Hàm LEN không thể đếm được dữ liệu ngày tháng.
  • Hàm này dùng để đếm những ký tự bao gồm cả chữ, dấu câu, kí tự đặc biệt và số. Ví dụ, số từ 1 đến 9 sẽ đếm là 1 ký tự, còn từ 10 đến 99 sẽ đếm là 2,…
  1. Cách sử dụng hàm LEN

Để có thể hiểu hơn về cách sử dụng hàm LEN, ta có thể tham khảo ví dụ sau:

Ví dụ: Dùng hàm LEN để đếm ký tự Họ và tên trong bảng sau đây:

Ảnh 1

Bước 1: Nhập công thức sau vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B2):

=LEN(A2)

Trong đó, A2 là ô chứa dữ liệu cần đếm.

Ảnh 2

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Ảnh 3

Bước 3: Nhấn vào ô kết quả đầu tiên, kéo dấu “+” ở góc dưới bên phải ô để sao chép công thức tới các ô cần làm tròn.

Ảnh 4

Trên đây là cách sử dụng hàm LEN để có thể đếm được số ký tự của dữ liệu trong bảng tính một cách đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn biết cách sử dụng hàm LEN và ứng dụng nó vào công việc.

Các bạn có thể tải file đính kèm bên dưới để xem cách làm chi tiết.

 

 

Files