Khoa Vi Sinh Tiến Hành Cải Tiến Và Đổi Mới Phương Thức Khảo Sát Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Xét Nghiệm Tại Khoa.

Năm 2024 này, khoa vi vinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tiến hành cải tiến và đổi mới phương thức Khảo sát hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ xét nghiệm tại khoa. 
 


Với mục tiêu: 
- Chỉ ra các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh; 
- Nắm bắt được các thông tin, sự không hài lòng, khiếu nại của khách hàng. 
 Từ đó có sự cải tiến kịp thời đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.