Tập Huấn Kiểm Soát Nhiẽm Khuẩn Cho Nhân Viên Y Tế Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

Tại buổi tập huấn, các nhân viên y tế bệnh viện đã được tập huấn 02 chuyên đề   Là “ Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh” và “ Hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

 Buổi tập huấn diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực và nhận được nhiều ý kiến trao đổi của cán bộ, nhân viên y tế về thực hành công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Kết thúc buổi tập huấn, các cán bộ và nhân viên đã cập nhật được những thông tin bổ ích, từ đó đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, góp phần tạo môi trường bệnh viện sạch sẽ, an toàn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.