Thông Báo Số 1, Hội Nghị Khoa Học Bệnh Viện Mở Rộng Lần Thứ 14 - Năm 2021

Để Hội nghị tổ chức thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự tham gia đông đảo của toàn thể Quý đồng nghiệp, Quý cơ quan, tổ chức trong và ngoài Bệnh viện quan tâm đến vấn đề nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời./.

Files