Thư Mời Chào Giá Gói Thầu Mua Oxy Y Tế Và Khí Carbonic Năm 2023

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua oxy y tế và khí carbonic năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện kính mời các nhà thầu quan tâm chào giá các mặt hàng sau: (Có file đính kèm)

Thời hạn nộp báo giá: 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2022

Địa chỉ nhận báo giá: Tổ xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua oxy y tế và khí carbonic năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam CuBa – Đồng Hới - Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 02323 825 005; Fax: 02323 825 005.

Files