Thư Mời Chào Giá Tour Du Lịch Trọn Gói Hàn Quốc 05 Ngày 4 Đêm

Thực hiện Kế hoạch số 3705/KH-BV ngày 06/10/2023 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới về việc tổ chức tham quan cho cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có kế hoạch tổ chức tham quan cho cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024. Để có cơ sở xây dựng dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện kính mời các nhà thầu quan tâm chào giá cung cấp toàn bộ giá tour du lịch trọn gói (theo lịch trình đính kèm).                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Đề nghị các công ty chào giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ giá tour du lịch trọn gói.

Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3825.005.

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 30/11/2023.

Files