Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

Chế độ chính sách

Viên Chức Nhận Công Việc Làm Thêm Ngoài

Sau khi được tuyển dụng, viên chức được ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, viên chức có được nhận công việc làm thêm ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc...

Viên Chức Sinh Con Thứ Ba

Sinh một hoặc hai con là nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Vậy viên chức sinh con thứ 3 có bị xử lý...

Kéo Dài Thời Gian Công Tác Của Viên Chức

Kéo dài thời gian công tác của viên chức là việc viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu mà pháp luật lao động quy định. Vậy điều kiện kéo dài thời gian công tác của viên chức là gì? Trình tự,...

Viên Chức Nghỉ Không Lương

Ngoài ngày nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, hay nghỉ việc riêng có hưởng lương, thì viên chức còn có thể nghỉ không lương. Vậy viên chức nghỉ không lương khi nào? Số ngày viên chức nghỉ không lương có tính vào...

Hợp Đồng Thời Vụ

Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép ký mấy lần? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Phụ Cấp Lương Người Lao Động Là Gì?

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác....