Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn
Dashboard -Lịch trực


BẢNG TRỰC LÃNH ĐẠO
Vị trí
Thứ 2
27/11/2023
Thứ 3
28/11/2023
Thứ 4
29/11/2023
Thứ 5
30/11/2023
Thứ 6
01/12/2023
Thứ 7
02/12/2023
Chủ nhật
03/12/2023
Lãnh Đạo
Lãnh Đạo Nguyễn Đức Cường Trần Tiến Hùng Hoàng Quốc Tuấn Hoàng Văn Công Nguyễn Kỳ Nhân Trần Linh Giang Trần Thị Sơn Trà
BẢNG TRỰC TOÀN VIỆN
Vị trí
Thứ 2
27/11/2023
Thứ 3
28/11/2023
Thứ 4
29/11/2023
Thứ 5
30/11/2023
Thứ 6
01/12/2023
Thứ 7
02/12/2023
Chủ nhật
03/12/2023
Khoa Cấp cứu
Bác sỹ Võ Đức Tâm Võ Đức Tâm Võ Đức Tâm Võ Đức Tâm Võ Đức Tâm
Bác sỹ Hoàng Thanh Bình Hoàng Thanh Bình Hoàng Thanh Bình Hoàng Thanh Bình Hoàng Thanh Bình
Điều dưỡng K1 Lê Thị Ngọc Mai Võ Thị Mộng Thỏa Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lê Thị Ngọc Mai Võ Thị Mộng Thỏa Ngô Thị Hạnh Lê Thị Ngọc Mai
Điều dưỡng K1 Hoàng Anh Tuấn Hoàng Thị Khuyên Nguyễn Thị Thu Hà Hoàng Anh Tuấn Hoàng Thị Khuyên Nguyễn Thị Thu Hà Hoàng Anh Tuấn
Điều dưỡng K1 Nguyễn Thị Minh Phương Nguyễn Thị Kim Liên Lê Thị Thuỳ Linh Nguyễn Thị Minh Phương Nguyễn Thị Kim Liên Lê Thị Thuỳ Linh Nguyễn Thị Minh Phương
Điều dưỡng K1 Nguyễn Nhật Linh Phạm Thị Đào Hoa Hoàng Thị Đan Thêu Nguyễn Nhật Linh Phạm Thị Đào Hoa Hoàng Thị Đan Thêu Nguyễn Nhật Linh
Điều dưỡng K1 Lê Thị Phượng Loan Cao Thị Tư Nguyễn Thị Trang Lê Thị Phượng Loan Cao Thị Tư Nguyễn Thị Trang Lê Thị Phượng Loan
Điều dưỡng K2 Ngô Thị Hạnh Lê Thị Ngọc Mai Võ Thị Mộng Thỏa Ngô Thị Hạnh Lê Thị Ngọc Mai Võ Thị Mộng Thỏa Ngô Thị Hạnh
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Thu Hà Hoàng Anh Tuấn Hoàng Thị Khuyên Nguyễn Thị Thu Hà Hoàng Anh Tuấn Hoàng Thị Khuyên Nguyễn Thị Thu Hà
Điều dưỡng K2 Lê Thị Thuỳ Linh Nguyễn Thị Minh Phương Nguyễn Thị Kim Liên Lê Thị Thuỳ Linh Nguyễn Thị Minh Phương Nguyễn Thị Kim Liên Lê Thị Thuỳ Linh
Điều dưỡng K2 Hoàng Thị Đan Thêu Nguyễn Nhật Linh Phạm Thị Đào Hoa Hoàng Thị Đan Thêu Nguyễn Nhật Linh Phạm Thị Đào Hoa Hoàng Thị Đan Thêu
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Trang Lê Thị Phượng Loan Cao Thị Tư Nguyễn Thị Trang Lê Thị Phượng Loan Cao Thị Tư Nguyễn Thị Trang
Bác sỹ Đinh Viết Nguyên Đinh Viết Nguyên Đinh Viết Nguyên Đinh Viết Nguyên
Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình
Bác sỹ Nguyễn Hữu Chính Lê Công Hùng Võ Việt Đức Nguyễn Thanh Hải Lê Công Hùng Võ Việt Đức Nguyễn Duy Tùng
Bác sỹ Nguyễn Phạm Tuấn Hoàng Anh Phương Nguyễn Thế Trung Nguyễn Phạm Tuấn Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Thế Trung Hoàng Anh Phương
Điều dưỡng Ngô Thị Thảo Ngọc Nguyễn Lan Phương Dương Thị Hương Giang Võ Thị Ánh Nguyệt Phạm Thị Thùy Dương Lưu Thị Khánh Huyền Lê Thành Công Trình
Điều dưỡng Ngô Thị Ái Vân Nguyễn Thị Lan Phương Lưu Thị Khánh Huyền Nguyễn Thị Huyền Như Nguyễn Văn Vũ Dương Thị Hương Giang Nguyễn Thị Lan Phương
Điều dưỡng Võ Thị Ánh Nguyệt Phạm Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Anh Ngô Thị Thảo Ngọc Nguyễn Lan Phương Nguyễn Thị Ngọc Anh
Điều dưỡng Nguyễn Thị Huyền Như Nguyễn Thị Thanh Tuyền Hoàng Thị Quỳnh Mai Lê Thành Công Trình Ngô Thị Ái Vân Hoàng Thị Quỳnh Mai Nguyễn Thị Ánh Ngọc
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Bác sỹ Nguyễn Thị Hoài Trang Hồ Danh Tuấn Trương Thị Ngọc Lanh Võ Thị Hoài Thu Phạm Thị Khánh Lê Nguyễn Thị Hoài Trang Hồ Danh Tuấn
Bác sỹ Võ Ngọc Tuấn Nguyễn Trần Sơn Hoàng Công Thắng Nguyễn Thị Lan Nhi Võ Ngọc Tuấn Nguyễn Trần Sơn Hoàng Công Thắng
Kỹ thuật viên Đặng Văn Thình Đặng Quang Huy Nguyễn Mạnh Nghĩa Võ Ngọc Linh Phạm Xuân Bé Võ Công Tuấn Nguyễn Thị Quỳnh Như
Kỹ thuật viên Lương Xuân Công Phan Mậu Trường Lê Trung Chiến Nguyễn Xuân Hoàng Lương Xuân Công Phan Mậu Trường Lê Trung Chiến
Khoa Dinh dưỡng
Điều dưỡng Hoàng Thị Thu Thuỷ Nguyễn Thị Diệu Huyền Hoàng Thị Thu Thuỷ Nguyễn Thị Diệu Huyền Hoàng Thị Thu Thuỷ Nguyễn Thị Diệu Huyền Hoàng Thị Thu Thuỷ
Khoa Dược
Nhà Thuốc Trần Thị Mỹ Thương Trần Trung Hợi Hồ Thanh Thùy Dung Dương Thị Thanh Hồng Trần Trung Hợi Trần Thị Mỹ Thương Dương Thị Thanh Hồng
Khoa Dược Lê Thị Hiếu Thảo Dương Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Tuyền Lê Thị Hiếu Thảo Ngô Thanh Phương Nguyễn Thị Tuyền Lê Thị Hiếu Thảo
Khoa Gây mê Hồi sức
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh thủy Nguyễn Thị Diệu Lan Nguyễn Thanh Hào Đinh Quốc Huy Trương Thị thúy hằng Bùi Lan Anh Mai Nhung
Điều dưỡng K1 Đoàn Thị thùy Linh Trần Thị Ái Xuân Trương Mỹ Linh Đoàn Thị thùy Linh Trần Thị Ái Xuân Trương Mỹ Linh Võ Doãn Đoàn
Điều dưỡng K1 Trần Thị Nhi Trần Khánh Chi Đặng Thị Huyền Trang Trần Thị Nhi Trần Khánh Chi Đặng Thị Huyền Trang Trần Thị Nhi
Điều dưỡng K2 Trương Mỹ Linh Trần Thị Hải Hà Trần Thị Ái Xuân Trương Mỹ Linh Võ Doãn Đoàn Trần Thị Ái Xuân Trương Mỹ Linh
Điều dưỡng K2 Đặng Thị Huyền Trang Trần Thị Nhi Trần Khánh Chi Đặng Thị Huyền Trang Trần Thị Nhi Trần Khánh Chi Đặng Thị Huyền Trang
Điều dưỡng K1 Tạ Thái Sơn Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Phượng Tạ Thái Sơn Nguyễn Thị Thùy Linh Dương Quốc Việt Lê Thị Thu Thảo
Điều dưỡng K1 Lê Thị Thu Thảo Phan Như Trang Dương Quốc Việt Lê Thị Thu Thảo Hồ Thị Như Huệ Từ Thị thủy Lệ Nguyễn Thị Phượng
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Phượng Tạ Thái Sơn Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Phượng Lê Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thùy Linh Dương Quốc Việt
Điều dưỡng K2 Dương Quốc Việt Lê Thị Thu Thảo Phan Như Trang Dương Quốc Việt Nguyễn Thị Phượng Hồ Thị Như Huệ Từ Thị thủy Lệ
Bác sỹ cộc 1 Nguyễn Hữu Luân Bùi Xuân Hải Nguyễn Văn Cường Bùi Xuân Hải Nguyễn Văn Cường Bùi Xuân Hải Nguyễn Hữu Luân
Bác sỹ cộc 2 Nguyễn Văn Cường Lê Ngọc Hà Phạm Thị Đào Lê Ngọc Hà Phạm Thị Đào Phạm Thị Đào Lê Ngọc Hà
Kỹ thuật viên Võ Hoàng Hiệp Nguyễn Đình Thảo Hồ Thị Như Huệ Võ Hoàng Hiệp Phan Như Trang Tạ Thái Sơn Nguyễn Thị Lan Anh
Kỹ thuật viên Võ Doãn Đoàn Từ Thị thủy Lệ Nguyễn Thị Lan Anh Hoàng Thị Ái Như Trần Thị Hoài Thanh Đoàn Thị thùy Linh Nguyễn Đình Thảo
Điều dưỡng Nguyễn Thị Sen Phan Thị Ngọc Bé Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Thanh thủy Nguyễn Thị Diệu Lan Nguyễn Thanh Hào
Điều dưỡng Lê Thị Thu hà Mai Thị Lâm Oanh Dương Xuân Vũ Đặng thị Xuân Nguyễn Thị Sen Phan Thị Ngọc Bé Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điều dưỡng Trương Thị thúy hằng Bùi Lan Anh Đặng Thanh Phúc Mai Nhung Lê Thị Thu hà Mai Thị Lâm Oanh Dương Xuân Vũ
Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc
Bác sỹ Lê Hồng Nhân Lê Thanh Dưỡng Bùi Thanh Giao Lê Quang Đạt Lê Hồng Nhân Nguyễn Đại Việt Đức Lê Quang Đạt
Điều dưỡng K1 Nguyễn Thị Hoài Lê Hải Yến Phạm Thị Hiến Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Hoài Lê Hải Yến Phạm Thị Hiến
Điều dưỡng K1 Phan Thị Mỹ Quỳnh Trần Thị Thu Hà Nguyễn Ngọc Điệp Lê Văn Quốc Phan Thị Mỹ Quỳnh Trần Thị Thu Hà Nguyễn Ngọc Điệp
Điều dưỡng K1 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Văn Nhân Lê Thị Thắm Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Văn Nhân
Điều dưỡng K1 Lê Thị Mai Hương Trần Thanh Huyền Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Thị Mai Hương Trần Thanh Huyền Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Hoài Lê Hải Yến Nguyễn Ngọc Điệp Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Hoài Lê Hải Yến
Điều dưỡng K2 Lê Văn Quốc Phan Thị Mỹ Quỳnh Trần Thị Thu Hà Phạm Thị Hiến Lê Văn Quốc Phan Thị Mỹ Quỳnh Trần Thị Thu Hà
Điều dưỡng K2 Lê Thị Thắm Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Văn Nhân Lê Thị Thắm Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Thị Mai Hương Trần Thanh Huyền Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Thị Mai Hương Trần Thanh Huyền
Điều dưỡng K2 Phạm Thị Hiến Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Hoài Lê Hải Yến Phạm Thị Hiến Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Hoài
Điều dưỡng K2 Nguyễn Văn Nhân Lê Văn Quốc Phan Thị Mỹ Quỳnh Trần Thị Thu Hà Nguyễn Ngọc Điệp Lê Văn Quốc Phan Thị Mỹ Quỳnh
Điều dưỡng K2 Trần Thị Lan Lê Thị Thắm Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Văn Nhân Lê Thị Thắm Nguyễn Thị Hương
Điều dưỡng K2 Nguyễn Ngọc Điệp Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Thị Mai Hương Trần Thanh Huyền Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Thị Mai Hương
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Phan Thị Lựu Nguyễn Thị Bích Ngọc Phan Thị Lựu Hoàng Quốc Việt Phan Thị Lựu Hoàng Quốc Việt Nguyễn Thị Bích Ngọc
Khoa Lâm sàng các bệnh nhiệt đới
Bác sỹ Lê Cừ Trần Thị Mỹ long Ngô Thị Phương Lan Trần Thị Mỹ long Lê Cừ Ngô Thị Phương Lan Trần Thị Mỹ long
Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nguyễn Thị Hồng Vân Phan Thị Nguyệt Thu Trần Thị Thanh Xuân Nguyễn Thị Mỹ Hảo Hoàng Thị Bích Lương Nguyễn Trần Lan
Điều dưỡng Nguyễn Trần Lan Hoàng Thị Bích Lương Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nguyễn Trần Lan Nguyễn Thị Hồng Vân Phan Thị Nguyệt Thu Trần Thị Thanh Xuân
Khoa Lao và Bệnh phổi
Bác sỹ Nguyễn Thị Diệu Thúy Nguyễn Văn Trường Lê Đức Quảng Nguyễn Thị Diệu Thúy Lê Đức Quảng Nguyễn Văn Trường Trần Văn Tài
Điều dưỡng Đinh Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Huệ Trần Việt Thanh Lê Thị Tố Linh Nguyễn Thị Huệ Võ Thị Mai Thương Hoàng Thị Mỹ Nhân
Khoa Mắt
Bác sỹ thường trú Trương Thị Mỹ Lệ Phạm Thị Diệu Trâm Lê Tấn Sang Trương Thị Quý Hợi Trương Thị Mỹ Lệ Phạm Thị Diệu Trâm Lê Tấn Sang
Điều dưỡng Lê Thị Minh Lý Nguyễn Thị Hoài Thương Trần Thị Bích Thủy Lê Thị Yến Phạm Thị Thăng Long Lê Thị Minh Lý Nguyễn Thị Hoài Thương
Khoa Ngoại Lồng Ngực
Bác sỹ Phan Duy Đạt Phan Hồng Phong Hoàng Thế Sơn Phan Hồng Phong Nguyễn Ngọc Thuyết Hoàng Thế Sơn Phan Duy Đạt
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hiền Phan Thị Ngọc Trâm Hoàng Thị Thanh Thu Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Thị Tuất Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Diệu Linh
Điều dưỡng Phan Thị Ngọc Trâm Ngô Đức Minh
Khoa Ngoại thần kinh
Bác sỹ Nguyễn Mạnh Linh Nguyễn Trường Sinh Phạm Thanh Nhân Nguyễn Mạnh Linh Nguyễn Văn Mận Nguyễn Văn Mận Phạm Thanh Nhân
Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trần Thị Thuý Quỳnh Trần Thị Luân Trần Thị Thuý Quỳnh Trương Văn Sâm Dương Thuỳ Dung Nguyễn Thị Thuý Hằng
Điều dưỡng Dương Thuỳ Dung Phạm Thị Hương Nguyễn Thị Thuý Hằng Phạm Thị Hương Kha Thị Hợi Trần Thị Luân Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu
Bác sỹ Đinh Trường Sơn Hà Thiện Tân Đoàn Quốc Huy Hoàng Hữu Nam Hà Thiện Tân Đinh Trường Sơn Đoàn Quốc Huy
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Hồng Sương Lê Thị Bích Thủy Đặng Quang Minh Nguyễn Hồng Sương Lê Thị Bích Thủy Đặng Quang Minh
Điều dưỡng Hoàng Gia Ngọc Bích Phạm Thị Thanh Hải Lê Thị Hoàng Nhung Đỗ Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Hưởng Lê Thị Hoàng Nhung Phạm Thị Thanh Hải
Khoa Ngoại tổng hợp
Bác sỹ Lê Mạnh Hà Bùi Đức Thảo Lê Anh Dũng Hoàng Minh Hùng Bùi Đức Thảo Lê Anh Dũng Lê Mạnh Hà
Bác sỹ Alfredo Garcica Mirete Hoàng Minh Hùng Phan Lê Khanh Alfredo Garcica Mirete Phan Lê Khanh Alfredo Garcica Mirete Phan Lê Khanh
Điều dưỡng Nguyễn Khánh Trang Võ Thị Huyền Thanh Võ Thị Hồng Hoa Phan Thị Ngọc Lan Võ Thị Huyền Thanh Nguyễn Khánh Trang Võ Thị Hồng Hoa
Điều dưỡng Trần Thị Thương Hoài Cao Thị Thanh Hằng Trần Nguyên Anh Nguyễn Thị Huế Nguyễn Thị Thanh Cao Thị Thanh Hằng Trần Thị Thương Hoài
Khoa Nhi
Bác sỹ Nguyễn Thị Huyền Trang Phạm Thị Ngọc Hân Mai Hồng Tư Phan Thanh Hoài Vũ Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Huyền Trang Phạm Thị Ngọc Hân
Bác sỹ Nguyễn Thị Hoa Lê Ngọc Lương Nguyễn Thị Thúy Hằng Lê Ngọc Lương Trần Quyết Thắng Nguyễn Thị Hoa Trần Thị Thanh Bình
Điều dưỡng Lê Thị Hồng Nhung Trần Hoài Thương Trần Thị Kim Phụng Lê Thị Hồng Nhung Trần Hoài Thương Dương Thị Ánh Ngọc Lê Thị Hồng Nhung
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hương Lê Thị Quỳnh Anh Trần Thị Dung Nguyễn Thị Hương Lê Thị Quỳnh Anh Trần Thị Dung Nguyễn Thị Hương
Điều dưỡng Trần Thị Lệ Quyến Lê Thị Thùy Linh Dương Thị Ánh Ngọc Trần Thị Lệ Quyến Lê Thị Thùy Linh Trần Thị Kim Phụng Trần Thị Lệ Quyến
Điều dưỡng Lê Thị Xuân Xinh Nguyễn Thị Bờ Hoàng Thị Hường Lê Thị Xuân Xinh Nguyễn Thị Bờ Hoàng Thị Hường Lê Thị Xuân Xinh
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thái Viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đoàn Thị Kiều Anh Nguyễn Thị Thái Viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đoàn Thị Kiều Anh Nguyễn Thị Thái Viên
Điều dưỡng K1 Lê Thị Hương Cao Thị Việt Hà Lê Thị lan Hương Lê Thị Hương Cao Thị Việt Hà Lê Thị lan Hương Lê Thị Hương
Điều dưỡng K1 Trần Thùy Linh Nguyễn Thị Thu Dung Đào Thị Thu Trần Thùy Linh Nguyễn Thị Thu Dung Đào Thị Thu Trần Thùy Linh
Điều dưỡng K1 Trần Thị Huyền Nguyễn Thị Ngọc Linh Hoàng Thị Huyền Trần Thị Huyền Nguyễn Thị Ngọc Linh Hoàng Thị Huyền Trần Thị Huyền
Điều dưỡng K2 Lê Thị lan Hương Lê Thị Hương Cao Thị Việt Hà Lê Thị lan Hương Lê Thị Hương Cao Thị Việt Hà Lê Thị lan Hương
Điều dưỡng K2 Hoàng Thị Hường Trần Thùy Linh Nguyễn Thị Thu Dung Đào Thị Thu Trần Thùy Linh Nguyễn Thị Thu Dung Đào Thị Thu
Điều dưỡng K2 Đào Thị Thu Trần Thị Huyền Nguyễn Thị Ngọc Linh Hoàng Thị Huyền Trần Thị Huyền Nguyễn Thị Ngọc Linh Hoàng Thị Huyền
Khoa Nội CXK-HH-DL
Bác sỹ Đỗ Hà Phương Trần Bình An Nguyễn Thị Khánh Ngọc Võ Thị Lan Phương Trần Viết Dũng Đỗ Hà Phương Trần Bình An
Điều dưỡng Nguyễn Thị Minh Chính Võ Hồng Ngọc Võ Quỳnh Trang Võ Hồng Ngọc Đào Thị Thu Hương Cao Hà Trang Võ Quỳnh Trang
Điều dưỡng Hoàng Thị Thanh Huyền Cao Hà Trang Nguyễn Thị Phúc Nhi Nguyễn Thị Minh Chính Nguyễn Thị Bích Hiền Hoàng Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Phúc Nhi
Khoa Nội Tâm thần - Thần kinh
Bác sỹ Đinh Thị Huyền Nguyễn Đại Phong Dương Thị Vân Hà Đinh Thị Huyền Dương Thị Vân Hà Nguyễn Thị Loan Nguyễn Đại Phong
Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Thanh Nguyễn Thị Kim Liên Nguyễn Thị Hà Giang Nguyễn Thị Hương Đặng Thị Giang Nguyễn Ngọc Mai Nguyễn Thị Hương
Khoa Nội Thận Tiết niệu
Bác sỹ Trần Tâm Minh Hoàng Thị Thảo Ngàn Trần Ngọc Việt Nguyễn Viết Nhật Hoàng Trần Anh Tuấn Trần Tâm Minh Hoàng Thị Thảo Ngàn
Điều dưỡng Nguyễn Trung Nam Phạm Thị Tình Nguyễn Thị Phương Thảo Đoàn Thị Thu Thủy Phan Thị Liên Nguyễn Thị Phương Thảo Phạm Thị Tình
Khoa Nội Tiêu hóa Huyết học - Lâm sàng
Bác sỹ Nguyễn Duy Thạch Trần Tiến Dũng Vương Công Hải Nguyễn Duy Thạch Hồ Đình Nam Trần Tiến Dũng Vương Công Hải
Điều dưỡng Đào Thị Bình Lê Thị Thùy Linh Trần Thị Huệ Nguyễn Thị Minh Tâm Dương Thị Hiền Đào Thị Bình Phan Thị Giang
Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Mai Phan Thị Giang Nguyễn Thị Huệ Võ Thị Thu Hà Trần Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Ngọc Mai Trần Thị Huệ
Khoa Nội tim mạch
Bác sỹ Hoàng Minh Thanh Tú Nguyễn Tiến Thành Phan Thị Bích Phương Lê Kiên Cường Võ Xuân Trí Diệp Văn Quang Trần Quốc Khánh
Điều dưỡng Trần Thị Nguyệt Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Hải Thiên Ngô Thị Bích Nga Từ Thị Hoa Nguyễn Thị Hải Thiên Ngô Thị Bích Nga
Điều dưỡng Chu Thị Hòa Nguyễn Thị Hồng Luyến Hoàng Minh Tam Nguyễn Thị Hà Trang Lê Thị Trang Hoàng Minh Tam Nguyễn Thị Lan Anh
Điều dưỡng Trần Thị Nguyệt Nguyễn Thị Hồng Luyến
Khoa Nội tổng hợp - Lão khoa
Bác sỹ Hoàng Thị Thơm Lê Thị Dương Trần Thị Lê Na Hoàng Thị Thơm Trần Thị Lê Na Cao Thị Minh Thư Hoàng Thị Thơm
Điều dưỡng Phan Thị Nhã Phương Nguyễn Thị Trang Trịnh Thị Đào Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Thu Hương Phan Thị Nhã Phương Đặng Thị Việt
Điều dưỡng Đặng Thị Việt Trần Thị Thùy Nhung Phạm Thị Nhài Đào Thị Tú Nhi Trần Thị Thùy Nhung Phạm Thị Nhài Đào Thị Tú Nhi
Khoa Phụ khoa
Bác sỹ Nguyễn Thị Lan Phương Nguyễn Phi Hùng Phan Văn Hiếu Hoàng Nữ Phú Xuân Nguyễn Thị Lan Phương Nguyễn Phi Hùng Phan Văn Hiếu
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Liên Đỗ Việt Hà Phạm T Phong Lan Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Hồng Liên Phạm T Phong Lan
Khoa Răng - Hàm - Mặt
Bác sỹ Trần Thị Hoài Phương Hoàng Thị Tuyết Trinh Nguyễn Thị Thanh Tú Nguyễn Thị Minh Hạnh Lê Thị thu Nga Trần Thị Phương Hòa Trịnh Thị Thanh Loan
Điều dưỡng Nguyễn Thị Tư Đào Giang Sơn Hoàng Thị Hà Phương Nguyễn Thị Thanh Tâm Lê Thị Loan Phạm Thị Thía Võ Thị Anh Đào
Khoa Sản Khoa
Bác sỹ cộc 1 Phan Thị Hằng Trần Hoàng Hải Trần Thị Bích Ngọc Phan Lê Nam Phan Thị Hằng Trần Hoàng Hải Trần Thị Bích Ngọc
Bác sỹ Hồ Minh Hòa Hoàng Thanh Phương Hoàng Tiểu Thiên Dương Thị Mỹ Linh Hồ Minh Hòa Hoàng Thanh Phương Hoàng Tiểu Thiên
Điều dưỡng Trương Thị Thanh Mai Nguyễn Mỹ Hạnh Phan Thị Thu Hiền Trương Thị Thanh Mai Nguyễn Mỹ Hạnh Phan Thị Thu Hiền Trương Thị Thanh Mai
Điều dưỡng Hoàng Thị Hương Lan Phan Thị Thu Bình Nguyễn Thị Thu Hương Hoàng Thị Hương Lan Phan Thị Thu Bình Nguyễn Thị Thu Hương Hoàng Thị Hương Lan
Điều dưỡng Đặng Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Lượng Nguyễn Mỹ Anh Đặng Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Lượng Nguyễn Mỹ Anh Đặng Thị Thu Hoài
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hương Võ Thị Bích Thủy Phạm Thị Minh Tâm Nguyễn Thị Hương Võ Thị Bích Thủy Phạm Thị Minh Tâm Nguyễn Thị Hương
Điều dưỡng Lê Hoài Nhớ Trần Thị Hà Linh Nguyễn Thị Kim Khánh Lê Hoài Nhớ Trần Thị Hà Linh Nguyễn Thị Kim Khánh Lê Hoài Nhớ
Điều dưỡng Trần Thị Thu Nguyễn Thị Sông Hồng Nguyễn Tuyết Nhung Trần Thị Thu Nguyễn Thị Sông Hồng Nguyễn Tuyết Nhung Trần Thị Thu
Điều dưỡng Võ Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nguyễn Thị Phượng Võ Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nguyễn Thị Phượng Võ Thị Thanh Huyền
Điều dưỡng Dương Anh Đào Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Kim Liên Dương Anh Đào Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Kim Liên Dương Anh Đào
Điều dưỡng Lê Hoàng Lệ Hương Lê Thị Mơ Hoàng Thị Thủy Lê Hoàng Lệ Hương Lê Thị Mơ Hoàng Thị Thủy Lê Hoàng Lệ Hương
Khoa Sinh hóa- Huyết học - Truyền máu
Kỹ thuật viên Phạm Xuân Tuấn Nguyễn Thị Trinh Châu Thị Ngọc Trâm Đinh Thị Hương Thanh Lê Thị Thu Giang Hoàng Phương Nam Phạm Xuân Tuấn
Kỹ thuật viên Lý Cẩm Ly Bùi Xuân Hà Nguyễn hoàng Bảo châu Lưu Hà Khánh Phương Cao Thị Ngọc Mai Dương Thị Thanh Phương Lý Cẩm Ly
Kỹ thuật viên Phạm Thị Thanh Hoa Hoàng Tấn Mạnh Lê Văn Sỹ Nguyễn Thị Hương Phạm Thị Thanh Hoa
Bác sỹ Trần Thị Bảo Yến Dương Thị Hoài
Kỹ thuật viên Hoàng Phương Nam Phạm Xuân Tuấn Nguyễn Thị Trinh Châu Thị Ngọc Trâm Đinh Thị Hương Thanh Lê Thị Thu Giang Hoàng Phương Nam
Kỹ thuật viên Dương Thị Thanh Phương Lý Cẩm Ly Bùi Xuân Hà Nguyễn hoàng Bảo châu Lưu Hà Khánh Phương Cao Thị Ngọc Mai Châu Thị Ngọc Trâm
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hương Hoàng Tấn Mạnh Phạm Thị Thanh Hoa Lê Văn Sỹ Nguyễn Thị Hương
Bác sỹ Trần Thị Bảo Yến Dương Thị Hoài
Khoa Tai - Mũi - Họng
Bác sỹ Trương Minh Quý Nguyễn Hoàng Tùng Diệp thị Bích Hạnh Trương Minh Quý Nguyễn Hoàng Tùng Diệp thị Bích Hạnh Trương Minh Quý
Điều dưỡng Nguyễn Thị Bích Phan Thị Thanh Hương Nguyễn Thị Thanh Huyền Hồ Thị Anh Thư Trần Thị Lan Tú Nguyễn Thị Bích Phan Thị Thanh Hương
Khoa Thăm dò chức năng - Nội soi
Điều dưỡng Trần Thị Lam Phan Thị Linh Đa Trần Thị Lam Trần Thị Lam Trần Thị Lam Trần Thị Lam Trần Thị Lam
Bác sỹ Vương Công Hải Nguyễn Thị Minh Huyền Nguyễn Duy Bách Vương Công Hải Nguyễn Thị Minh Huyền Nguyễn Duy Bách Nguyễn Duy Thạch
Khoa Ung Bướu
Bác sỹ Đinh Tấn Bảy Trần Hùng Thanh Trương Quang Lương Lưu Đức Mạnh Đinh Tấn Bảy Trần Hùng Thanh Trương Quang Lương
Điều dưỡng Trương Thị Hoài Hương Trần Thị Bích Liên Hồ Thị Hải Linh Nguyễn Khánh Huyền Trần Thị Thúy Trương Thị Hoài Hương Thái Thị Minh Phương
Điều dưỡng Lê Huyền Trang Thái Thị Minh Phương Phan Thị Thanh Thảo Lê Huyền Trang Trần Thị Thanh Liêm Trần Thị Bích Liên Phan Thị Thanh Thảo
Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
Kỹ thuật viên Hoàng Minh Đức Phạm Văn Nghĩa Đặng Thị Vỹ Hoàng Minh Đức Bùi Thị Lợi Trần Thị Hạnh Nguyễn Quốc Tỉnh
Khoa Vi sinh
Kỹ thuật viên Trần Thị Minh Châu Dương Thanh Hiền Bùi Thị Thanh Linh Ngọc Nguyễn Thị Diệu Linh Nguyễn Thị Lan Hương Phạm Thị Thủy Tiên Trần Thị Minh Châu
Khoa Y học cổ truyền
Bác sỹ Phạm Thị Khánh Huyền Nguyễn Thị Hồng Lý Hà Thị Lệ Thu Nguyễn Thị Tiến Dũng Hoàng Trọng Quân Phạm Minh Phương Phạm Hải Đăng
Điều dưỡng Hoàng Tiến Hoàn Phùng Thị Hải Yến Nguyễn Thị Quỳnh Trang Hoàng Tiến Hoàn Phùng Thị Hải Yến Nguyễn Thị Quỳnh Trang Hoàng Tiến Hoàn
Phòng Công nghệ thông tin
PCN Từ Sĩ Cảnh Đặng Hoàng Linh Lê Thế Ngọc Trần Thế Dân Hồ Quang Minh Lê Minh Đức Phạm Hùng Quốc
Phòng Hành chính Quản trị
Bảo vệ Võ Trường Kỳ Lê Ngọc Luật Võ Khắc Điệp Hoàng Minh Tâm Nguyễn Đại Phương Phan Thanh Hải Từ Minh Hoàng
Bảo vệ Lê Ngọc Hùng Hoàng Ngọc Long Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Văn Tùng Hoàng Văn Phong Trần Hoàng Tâm Nguyễn Đăng Hùng
Bảo vệ Nguyễn Văn Tùng Hoàng Văn Phong Nguyễn Đại Phương Trần Hoàng Tâm Từ Minh Hoàng Nguyễn Văn Tùng Hoàng Văn Phong
Bảo vệ Nguyễn Đại Phương Nguyễn Quốc Hưng Võ Trường Kỳ Phan Thanh Hải Nguyễn Đăng Hùng Hoàng Minh Tâm Võ Khắc Điệp
Bảo vệ Võ Khắc Điệp Hoàng Minh Tâm Lê Ngọc Hùng Lê Ngọc Luật Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Quốc Hưng Võ Trường Kỳ
Bảo vệ Từ Minh Hoàng Trần Hoàng Tâm Nguyễn Đăng Hùng Nguyễn Quốc Hưng Võ Trường Kỳ Lê Ngọc Luật Nguyễn Quốc Cường
Bảo vệ Nguyễn Đăng Hùng Phan Thanh Hải Từ Minh Hoàng Hoàng Ngọc Long Võ Khắc Điệp Lê Ngọc Hùng Hoàng Ngọc Long
Lái xe Hoàng Thanh Hải Nguyễn Ngọc Minh Phan Quang Huy Hoàng Văn Phong Đặng Văn Hải Nguyễn Hoà Khánh Hoàng Thanh Hải
Tổ Điện Phan Văn Phước Nguyễn Nam Hải Nguyễn Đăng Ninh Lê Hải Dương Phan Văn Phước Nguyễn Nam Hải Nguyễn Đăng Ninh
Tổ nước Trần Mạnh Linh Trương Ngọc Hải Đoàn Văn Khương Dương Quang Quý Trần Mạnh Linh Trương Ngọc Hải Đoàn Văn Khương
Phòng Tài Chính Kế Toán
PCN Lê Thị Huyền Nguyễn Thị Ngọc Chung Lê Trọng Nhân
PCN Võ Thị Hoài My Bùi Lê Hoa Mai Lê Thị Ân Nguyễn Thị Lan Hương
Đơn vị khám và điều trị tự nguyện
Điều dưỡng Hoàng Thị Nga Hồ Thị Hồng Hạnh Đặng Thị Dương Lê Thị Thu Huyền Trần Thị Nhàn Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Yến
Bác sỹ Diệp Văn Quang Trần Quốc Khánh Hoàng Minh Thanh Tú Trần Ngọc Việt Lê Kiên Cường Lê Thanh Dưỡng Phan Thị Cẩm Hằng
BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM
Vị trí
Thứ 2
27/11/2023
Thứ 3
28/11/2023
Thứ 4
29/11/2023
Thứ 5
30/11/2023
Thứ 6
01/12/2023
Thứ 7
02/12/2023
Chủ nhật
03/12/2023
Khám Mắt
Bác sỹ Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy Hòa Nguyễn Thị Thúy Hòa Nguyễn Thị Thúy Hòa Nguyễn Thị Thúy Hòa Nguyễn Thị Thúy Hòa
Khám Ngoại Thần kinh
Điều dưỡng Trần Thị Ánh Nguyệt Trần Thị Ánh Nguyệt Trần Thị Ánh Nguyệt Trần Thị Ánh Nguyệt Trần Thị Ánh Nguyệt
Bác sỹ Nguyễn Trường Sinh Phạm Thanh Nhân Nguyễn Văn Mận Nguyễn Mạnh Linh Nguyễn Trường Sinh
Khám Nhi
Bác sỹ Hoàng Thị Bích Huệ Hoàng Thị Bích Huệ Hoàng Thị Bích Huệ Hoàng Thị Bích Huệ Hoàng Thị Bích Huệ
Điều dưỡng Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Trúc
Khám Nội 1
Điều dưỡng Lê Thị Thanh Hoa Lê Thị Thanh Hoa Lê Thị Thanh Hoa Lê Thị Thanh Hoa Lê Thị Thanh Hoa
Khám Nội 2
Điều dưỡng Nguyễn Thị Duyên 1991 Nguyễn Thị Duyên 1991 Nguyễn Thị Duyên 1991 Nguyễn Thị Duyên 1991 Nguyễn Thị Duyên 1991
Khám Nội 5
Điều dưỡng Phan Thị Mỹ Thủy Phan Thị Mỹ Thủy Phan Thị Mỹ Thủy Phan Thị Mỹ Thủy Phan Thị Mỹ Thủy
Điều dưỡng Hồ Thị Thắm Hồ Thị Thắm Hồ Thị Thắm Hồ Thị Thắm Hồ Thị Thắm
Bác sỹ Hoàng Thị Thảo Ngàn Trần Ngọc Việt Nguyễn Viết Nhật Hoàng Trần Anh Tuấn Trần Tâm Minh
Khám Nội 6
Bác sỹ Cao Thị Minh Thư Cao Thị Minh Thư Cao Thị Minh Thư Cao Thị Minh Thư Cao Thị Minh Thư
Điều dưỡng Hoàng Thị Dưỡng Hoàng Thị Dưỡng Hoàng Thị Dưỡng Hoàng Thị Dưỡng Hoàng Thị Dưỡng
Khám Nội Thần Kinh
Bác sỹ Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan
Điều dưỡng Dương Thị Thu Duyên Dương Thị Thu Duyên Dương Thị Thu Duyên Dương Thị Thu Duyên Dương Thị Thu Duyên
Khám Sản
Bác sỹ Trần Thị Hà Linh Phạm Thị Minh Tâm Lê Hoài Nhớ Hoàng Thị Thủy Nguyễn Mỹ Anh
Khám Ung Bướu
Bác sỹ Trần Hùng Thanh Trương Quang Lương Lưu Đức Mạnh Đinh Tấn Bảy Trần Hùng Thanh
Khám Ngoại CTCH
Bác sỹ sáng Lê Công Hùng Võ Việt Đức Nguyễn Thanh Hải Lê Công Hùng Võ Việt Đức
Bác sỹ chiều Hoàng Anh Phương Nguyễn Thế Trung Nguyễn Phạm Tuấn Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Thế Trung
Khám Ngoại Tổng Hợp
Điều dưỡng Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà
Bác sỹ Bùi Đức Thảo Lê Anh Dũng Hoàng Minh Hùng Bùi Đức Thảo Phan Lê Khanh
Khám Nội 3
Bác sỹ Trần Tiến Dũng Vương Công Hải Hồ Đình Nam Trần Tiến Dũng Vương Công Hải
Khám Tai Mũi Họng
Bác sỹ Diệp thị Bích Hạnh Diệp thị Bích Hạnh Diệp thị Bích Hạnh Diệp thị Bích Hạnh Diệp thị Bích Hạnh
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Thu Hoài
Phòng khám CXK-HH
Điều dưỡng Nguyễn Thị Duyên 1995 Nguyễn Thị Duyên 1995 Nguyễn Thị Duyên 1995 Nguyễn Thị Duyên 1995 Nguyễn Thị Duyên 1995
Bác sỹ Lê Thị Vân Anh Nguyễn Thị Khánh Ngọc Võ Thị Lan Phương Đỗ Hà Phương Đỗ Hà Phương
Phòng Khám Khoa Y Học Cổ Truyền
Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Lý Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Tiến Dũng Nguyễn Thị Tiến Dũng Nguyễn Thị Tiến Dũng
Điều dưỡng Phùng Thị Hải Yến Phùng Thị Hải Yến Phùng Thị Hải Yến Phùng Thị Hải Yến Phùng Thị Hải Yến
Phòng khám Lâm sàng-Các bệnh nhiệt đới
Bác sỹ Trần Văn Tài Trần Văn Tài Trần Văn Tài Trần Văn Tài Trần Văn Tài
Phòng khám Ngoại Thận Tiết Niệu
Bác sỹ Đinh Trường Sơn Đoàn Quốc Huy Hoàng Hữu Nam Hà Thiện Tân Đinh Trường Sơn
Phòng khám Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng
Bác sỹ Hoàng Trọng Quân Hoàng Trọng Quân Hoàng Trọng Quân Hoàng Trọng Quân Hoàng Trọng Quân
Kỹ thuật viên Phạm Văn Khôi Phạm Văn Khôi Phạm Văn Khôi Phạm Văn Khôi Phạm Văn Khôi
Đơn vị khám theo yêu cầu
Bác sỹ Diệp Văn Quang Hoàng Minh Thanh Tú Trần Quốc Khánh Trần Ngọc Việt Lê Kiên Cường Lê Thanh Dưỡng Phan Thị Cẩm Hằng