Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn
Dashboard -Lịch trực
BẢNG TRỰC LÃNH ĐẠO
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
Nguyễn Kỳ Nhân Trần Tiến Hùng Trần Linh Giang Hoàng Quốc Tuấn Hoàng Văn Công Nguyễn Kỳ Nhân Nguyễn Đức Cường
BẢNG TRỰC DỊCH
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
BẢNG TRỰC TOÀN VIỆN
Vị trí
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
Khoa Cấp cứu
Bác sỹ Phạm Tiến Đạt Phạm Tiến Đạt Khoa chưa phân trực Phạm Tiến Đạt Phạm Tiến Đạt Khoa chưa phân trực Phạm Tiến Đạt
Bác sỹ Ngô Minh Thái Khoa chưa phân trực Ngô Minh Thái Ngô Minh Thái Khoa chưa phân trực Ngô Minh Thái Ngô Minh Thái
Bác sỹ Khoa chưa phân trực Võ Đức Tâm Võ Đức Tâm Khoa chưa phân trực Võ Đức Tâm Võ Đức Tâm Khoa chưa phân trực
Điều dưỡng K1 Trần ThỊ Thanh Huyền Đinh Thị Thúy Nga Nguyễn Thị Thu Hà Trần ThỊ Thanh Huyền Đinh Thị Thúy Nga Nguyễn Thị Thu Hà Hoàng Anh Tuấn
Điều dưỡng K1 Võ Thị Mộng Thỏa Ngô Thị Hạnh Lê Thị Ngọc Mai Võ Thị Mộng Thỏa Ngô Thị Hạnh Lê Thị Ngọc Mai Võ Thị Mộng Thỏa
Điều dưỡng K1 Nguyễn Thị Minh Phương Lê Thành Công Trình Nguyễn Thị Thuúy Phương Nguyễn Thị Minh Phương Lê Thành Công Trình Nguyễn Thị Thuúy Phương Nguyễn Thị Minh Phương
Điều dưỡng K1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Hoàng Thị Khuyên Nguyễn Nhật Linh Nguyễn Thị Tuyết Nhung Hoàng Thị Khuyên Nguyễn Nhật Linh Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Điều dưỡng K1 Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Kim Liên Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Kim Liên Trần ThỊ Thanh Huyền
Điều dưỡng K2 Nguyễn Nhật Linh Nguyễn Thị Tuyết Nhung Hoàng Thị Khuyên Nguyễn Nhật Linh Nguyễn Thị Tuyết Nhung Hoàng Thị Khuyên Nguyễn Nhật Linh
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Kim Liên Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Kim Liên Trần ThỊ Thanh Huyền Lê Thành Công Trình Nguyễn Thị Thuúy Phương
Điều dưỡng K2 Lê Thị Ngọc Mai Võ Thị Mộng Thỏa Ngô Thị Hạnh Lê Thị Ngọc Mai Võ Thị Mộng Thỏa Ngô Thị Hạnh Lê Thị Ngọc Mai
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Thuúy Phương Nguyễn Thị Minh Phương Lê Thành Công Trình Nguyễn Thị Thuúy Phương Nguyễn Thị Minh Phương Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Kim Liên
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Thu Hà Trần ThỊ Thanh Huyền Đinh Thị Thúy Nga Nguyễn Thị Thu Hà Hoàng Anh Tuấn Đinh Thị Thúy Nga Nguyễn Thị Thu Hà
Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình
Bác sỹ Phan Thành Đạt Hoàng Anh Phương Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Thế Trung Phan Thành Đạt Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Thế Trung
Bác sỹ Lê Công Hùng Võ Việt Đức Nguyễn Phạm Tuấn Nguyễn Thanh Hải Hoàng Anh Phương Lê Công Hùng Võ Việt Đức
Điều dưỡng Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nguyễn Văn Vũ Phạm Thị Thùy Dương Lưu Thị Khánh Huyền Võ Thị Ánh Nguyệt Võ Thị Ngọc Thảo Phạm Thị Thùy Dương
Điều dưỡng Hoàng Thị Quỳnh Mai Nguyễn Văn Phụng Nguyễn Lan Phương Hà Thị Bình Minh Hoàng Thị Quỳnh Mai Nguyễn Lan Phương Hà Thị Bình Minh
Điều dưỡng Ngô Thị Ái Vân Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Ánh Ngọc Ngô Thị Ái Vân Nguyễn Văn Phụng Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Anh
Điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Phương Lưu Thị Khánh Huyền Võ Thị Ngọc Thảo Nguyễn Thị Huyền Như Dương Thị Hương Giang Nguyễn Văn Vũ Nguyễn Thị Huyền Như
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Bác sỹ Phạm Thị Khánh Lê Võ Thị Hoài Thu Đoàn Thị Mỹ Anh Nguyễn Thị Hoài Trang Trương Thị Ngọc Lanh Hồ Danh Tuấn Phạm Thị Khánh Lê
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyễn Xuân Hoàng Đặng Quang Huy Võ Ngọc Linh Phan Thị Mai Thúy Võ Công Tuấn Nguyễn Thị Quỳnh Như
Kỹ thuật viên Phan Mậu Trường Lê Trung Chiến Phan Tiến Hoàng Phạm Xuân Bé Lương Xuân Công Phan Mậu Trường Lê Trung Chiến
Khoa Dược
Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực
Khoa Gây mê Hồi sức
Bác sỹ cộc 1 Bùi Xuân Hải Nguyễn Văn Cường Nguyễn Hữu Luân Bùi Xuân Hải Nguyễn Văn Cường Nguyễn Hữu Luân Bùi Xuân Hải
Bác sỹ cộc 2 Phạm Thị Đào Võ Thị Kiều Trang Lê Văn Tuấn Phạm Thị Đào Võ Thị Kiều Trang Lê Văn Tuấn Phạm Thị Đào
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Lan Anh Tạ Thái Sơn Hồ Thị Như Huệ Võ Hoàng Hiệp Trần Thị Hoài Thanh Từ Thị thủy Lệ Phan Như Trang
Kỹ thuật viên Trần Thị Hoài Thanh Từ Thị thủy Lệ Phan Như Trang Nguyễn Thị Lan Anh Tạ Thái Sơn Hồ Thị Như Huệ Võ Hoàng Hiệp
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hà Bùi Lan Anh Lê Thị Thu hà Phan Thị Ngọc Bé Đinh Quốc Huy Nguyễn Thị Diệu Lan Dương Xuân Vũ
Điều dưỡng Phan Thị Ngọc Bé Đinh Quốc Huy Nguyễn Thị Diệu Lan Dương Xuân Vũ Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Sen Trương Thị thúy hằng
Điều dưỡng Dương Xuân Vũ Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Sen Trương Thị thúy hằng Đặng Thanh Phúc Nguyễn Thị Thanh thủy Nguyễn Thanh Hào
Điều dưỡng Trương Thị thúy hằng Đặng Thanh Phúc Nguyễn Thị Thanh thủy Nguyễn Thanh Hào Nguyễn Thị Hà Bùi Lan Anh Lê Thị Thu hà
Điều dưỡng K1 Nguyễn Đình Thảo Mai Thị Lâm Oanh Dương Quốc Việt Nguyễn Đình Thảo Mai Thị Lâm Oanh Dương Quốc Việt Nguyễn Đình Thảo
Điều dưỡng K1 Nguyễn Thị Phượng Trương Mỹ Linh Trần Thị Hải Hà Nguyễn Thị Phượng Trương Mỹ Linh Trần Thị Hải Hà Nguyễn Thị Phượng
Điều dưỡng K1 Trần Thị Ái Xuân Nguyễn Thị Thùy Linh Lê Thị Thu Thảo Trần Thị Ái Xuân Nguyễn Thị Thùy Linh Lê Thị Thu Thảo Trần Thị Ái Xuân
Điều dưỡng K1 Phạm Diệu Huyền Võ Doãn Đoàn Võ Thị Diệu Loan Phạm Diệu Huyền Võ Doãn Đoàn Võ Thị Diệu Loan Phạm Diệu Huyền
Điều dưỡng K2 Lê Thị Thu Thảo Trần Thị Ái Xuân Nguyễn Lưu Thùy Linh Lê Thị Thu Thảo Trần Thị Ái Xuân Nguyễn Thị Thùy Linh Lê Thị Thu Thảo
Điều dưỡng K2 Võ Thị Diệu Loan Phạm Diệu Huyền Võ Doãn Đoàn Võ Thị Diệu Loan Phạm Diệu Huyền Võ Doãn Đoàn Võ Thị Diệu Loan
Điều dưỡng K2 Dương Quốc Việt Nguyễn Đình Thảo Mai Thị Lâm Oanh Dương Quốc Việt Nguyễn Đình Thảo Mai Thị Lâm Oanh Dương Quốc Việt
Điều dưỡng K2 Trần Thị Hải Hà Nguyễn Thị Phượng Trương Mỹ Linh Trần Thị Hải Hà Nguyễn Thị Phượng Trương Mỹ Linh Trần Thị Hải Hà
Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc
Bác sỹ Lê Quang Đạt Lê Hồng Nhân Bùi Thanh Giao Lê Quang Đạt Nguyễn Đại Việt Đức Lê Quang Đạt Bùi Thanh Giao
Điều dưỡng K1 Nguyễn Thị Thùy Trang Trần Thị Lan Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Tình Nguyễn Ngọc Điệp
Điều dưỡng K1 Trần Thanh Huyền Lê Thị Thu Hằng Trần Thị Lệ Thương Khoa chưa phân trực Trần Thanh Huyền Đặng Thị Nhi Trần Thị Lệ Thương
Điều dưỡng K1 Lê Thị Mai Hương Nguyễn Văn Nhân Nguyễn Thị Hương Trần Thị Lan Lê Thị Mai Hương Nguyễn Văn Nhân Nguyễn Thị Hương
Điều dưỡng K1 Phan Thị Lan Phạm Thị Hiến Nguyễn Thị Bảo Ngọc Hoàng Khánh Huyền Phan Thị Lan Phạm Thị Hiến Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Điều dưỡng K1 Lê Thị Thắm Phan Thị Mỹ Quỳnh Lê Hải Yến Trần Thị Thu Hà Lê Thị Thắm Phan Thị Mỹ Quỳnh Lê Hải Yến
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Hương Hoàng Khánh Huyền Lê Thị Mai Hương Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Thị Hương Trần Thị Lan Lê Thị Mai Hương
Điều dưỡng K2 Trần Thị Lệ Thương Lê Như Quỳnh Trần Thanh Huyền Đặng Thị Nhi Trần Thị Lệ Thương Lê Thị Thu Hằng Trần Thanh Huyền
Điều dưỡng K2 Nguyễn Ngọc Điệp Đặng Thị Nhi Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Văn Nhân Nguyễn Ngọc Điệp Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Thị Thùy Trang
Điều dưỡng K2 Đặng Thị Nhi Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Thị Thu Hằng Nguyễn Ngọc Điệp Đặng Thị Nhi Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Hoài
Điều dưỡng K2 Lê Thị Thu Hằng Trần Thanh Huyền Nguyễn Văn Nhân Trần Thị Lệ Thương Trần Thị Lan Trần Thanh Huyền Vi Thị Hương Hòa
Điều dưỡng K2 Hoàng Khánh Huyền Lê Thị Mai Hương Nguyễn Ngọc Điệp Nguyễn Thị Hương Lê Thị Thu Hằng Lê Thị Mai Hương Nguyễn Văn Nhân
Điều dưỡng K2 Lê Hải Yến Trần Thị Thu Hà Lê Thị Thắm Phan Thị Mỹ Quỳnh Lê Hải Yến Trần Thị Thu Hà Lê Thị Thắm
Điều dưỡng K2 Lê Văn Quốc Phan Thị Lan Phạm Thị Hiến Nguyễn Thị Bảo Ngọc Hoàng Khánh Huyền Phan Thị Lan Phạm Thị Hiến
Điều dưỡng K2 Trần Thị Thu Hà Lê Thị Thắm Phan Thị Mỹ Quỳnh Lê Hải Yến Trần Thị Thu Hà Lê Thị Thắm Phan Thị Mỹ Quỳnh
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Lê Văn Quốc Phan Thị Lan Phạm Thị Hiến Nguyễn Thị Bảo Ngọc Hoàng Khánh Huyền Phan Thị Lan
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực
Khoa Lâm sàng các bệnh nhiệt đới
Bác sỹ Ngô Thị Phương Lan Phạm Thị Như Phương Lê Cừ Trần Thị Mỹ Long Phạm Thị Như Phương Ngô Thị Phương Lan Trần Thị Mỹ Long
Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nguyễn Trần Lan Phan Thị Hà Nguyễn Trần Lan Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Phương
Khoa Lao và Bệnh phổi
Bác sỹ Nguyễn Thị Diệu Thúy Trần Văn Tài Lê Đức Quảng Phan Thị Năm Nguyễn Thị Diệu Thúy Trần Văn Tài Lê Đức Quảng
Điều dưỡng Đinh Thị Ánh Tuyết Trần Việt Thanh Võ Thị Mai Thương Nguyễn Thị Huệ Bùi Thị Liễu Lê Thị Tố Linh Đinh Thị Ánh Tuyết
Khoa Mắt
Bác sỹ cộc 1 Trương Thị Quý Hợi Trương Thị Mỹ Lệ Phạm Thị Diệu Trâm Trương Thị Quý Hợi Trương Thị Mỹ Lệ Phạm Thị Diệu Trâm Trương Thị Quý Hợi
Bác sỹ cộc 2 Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy Hòa Lê Thị Minh Lý Phạm Thị Thăng Long Lê Thị Yến Nguyễn Thị Hoài Thương Nguyễn Thị Thúy Hòa Lê Thị Minh Lý
Khoa Ngoại Lồng Ngực
Bác sỹ Phan Hồng Phong Nguyễn Ngọc Thuyết Nguyễn Ngọc Thuyết Nguyễn Ngọc Thuyết Phan Hồng Phong Nguyễn Ngọc Thuyết Nguyễn Ngọc Thuyết
Điều dưỡng Hoàng Thị Thanh Thu Phan Thị Ngọc Trâm Trần Mai Giang Nguyễn Thị Nhâm Nguyễn Thị Tuất Nguyễn Thị Thu Hiền Trần Mai Giang
Điều dưỡng Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Hoàng Thị Thanh Thu Phan Thị Ngọc Trâm
Khoa Ngoại thần kinh
Bác sỹ Nguyễn Mạnh Linh Nguyễn Trường Sinh Phạm Thanh Nhân Đỗ Đạt Thành Nguyễn Trường Sinh Đỗ Đạt Thành Nguyễn Mạnh Linh
Điều dưỡng Phạm Thanh Nhân Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Thuý Hằng Phạm Thị Hương Kha Thị Hợi Nguyễn Thị Thuý Hằng Phạm Thị Hương
Điều dưỡng Dương Thuỳ Dung Trương Văn Sâm Nguyễn Thị Thuý Hà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trần Thị Thuý Quỳnh Phạm Thị Hương Dương Thuỳ Dung
Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu
Bác sỹ Đinh Trường Sơn Hà Thiện Tân Đoàn Quốc Huy Hoàng Hữu Nam Võ Trường Giang Hà Thiện Tân Đinh Trường Sơn
Điều dưỡng Lê Thị Bích Thủy Nguyễn Thị Thanh Bình Phạm Thị Thanh Hải Đặng Quang Minh Nguyễn Thị Hưởng Lê Thị Bích Thủy Nguyễn Thị Thanh Bình
Điều dưỡng Trần Thị Lê Vy Lê Thị Hoàng Nhung Đỗ Thị Phương Thảo Hoàng Gia Ngọc Bích Nguyễn Thị Thanh Huyền Trần Thị Lê Vy Lê Thị Hoàng Nhung
Khoa Ngoại tổng hợp
Bác sỹ Hoàng Minh Hùng Nguyễn Văn Thắng Lê Anh Dũng Lê Mạnh Hà Bùi Đức Thảo Nguyễn Văn Thắng Lê Anh Dũng
Bác sỹ Lê Mạnh Hà Alfredo Garcica Mirete Bùi Đức Thảo Nguyễn Văn Thắng Lê Anh Dũng Alfredo Garcica Mirete Lê Mạnh Hà
Điều dưỡng Trần Nguyên Anh Trần Thị Thương Hoài Võ Thị Hồng Hoa Cao Thị Thanh Hằng Nguyễn Khánh Trang Trần Thị Thương Hoài Nguyễn Thị Thanh
Điều dưỡng Phan Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Huế Trần Nguyên Anh Nguyễn Thị Thuý Phan Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Huế
Khoa Nhi
Bác sỹ Phan Thanh Hoài Phạm Thị Ngọc Hân Trần Quyết Thắng Mai Hồng Tư Vũ Thị Bích Ngọc Phạm Thị Ngọc Hân Mai Hồng Tư
Bác sỹ Nguyễn Thị Hoa Trần Hoài Long Trần Thị Thanh Tuyền Lê Ngọc Lương Nguyễn Thị Hoa Trần Hoài Long Trần Thị Thanh Tuyền
Điều dưỡng Lê Thị Thùy Linh Đoàn Thị Hà Trần Thị Lệ Quyến Lê Thị Quỳnh Anh Lê Thị Thùy Linh Đoàn Thị Hà Trần Thị Lệ Quyến
Điều dưỡng Trần Hoài Thương Đoàn Thị Kiều Anh Nguyễn Thị Hương Trương Phương Thảo Trần Hoài Thương Đoàn Thị Kiều Anh Nguyễn Thị Hương
Điều dưỡng Võ Thị Liên Nguyễn Thị Thái Viên Lê Thị Xuân Xinh Võ Thị Liên Nguyễn Thị Thái Viên Lê Thị Xuân Xinh Võ Thị Liên
Điều dưỡng Trần Thị Dung Dương Thị Ánh Ngọc Phan Thị Thảo Lê Thị Hồng Nhung Trần Thị Dung Dương Thị Ánh Ngọc Phan Thị Thảo
Điều dưỡng Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Bờ Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Bờ Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Trúc
Điều dưỡng K1 Nguyễn Thị Thu Dung Lê Thị Hương Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Thu Dung Lê Thị Hương Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Thu Dung
Điều dưỡng K1 Lê Thị lan Hương Trần Thị Hoài Phương Cao Thị Việt Hà Lê Thị lan Hương Trần Thị Hoài Phương Cao Thị Việt Hà Lê Thị lan Hương
Điều dưỡng K1 Trần Thị Huyền Hoàng Thị Hường Trần Thùy Linh Trần Thị Huyền Hoàng Thị Hường Trần Thùy Linh Trần Thị Huyền
Điều dưỡng K2 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Thu Dung Hoàng Thị Hường Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Thu Dung Hoàng Thị Hường Nguyễn Thị Ngọc Linh
Điều dưỡng K2 Cao Thị Việt Hà Lê Thị lan Hương Lê Thị Hương Cao Thị Việt Hà Lê Thị lan Hương Lê Thị Hương Cao Thị Việt Hà
Điều dưỡng K2 Trần Thùy Linh Trần Thị Huyền Trần Thị Hoài Phương Trần Thùy Linh Trần Thị Huyền Trần Thị Hoài Phương Trần Thùy Linh
Khoa Nội CXK-HH-DL
Bác sỹ Trần Viết Dũng Giả Thị Thuyết Nguyễn Thị Khánh Ngọc Võ Thị Lan Phương Lê Thị Vân Anh Trần Bình An Trần Viết Dũng
Điều dưỡng Võ Hồng Ngọc Nguyễn Thị Bích Hiền Hoàng Thị Mỹ Nhân Nguyễn Thị Minh Chính Đào Thị Thu Hương Hoàng Thị Mỹ Nhân Võ Hồng Ngọc
Điều dưỡng Nguyễn Thị Minh Chính Đào Thị Thu Hương Lê Thị Hải Phương Võ Quỳnh Trang Nguyễn Thị Bích Hiền Võ Quỳnh Trang Nguyễn Thị Minh Chính
Khoa Nội Tâm thần - Thần kinh
Bác sỹ Đinh Thị Huyền Nguyễn Đại Phong Dương Thị Vân Hà Đinh Thị Huyền Dương Thị Vân Hà Nguyễn Thị Loan Nguyễn Đại Phong
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hà Giang Nguyễn Thị Tuyết Thanh Nguyễn Thị Kim Liên Nguyễn Ngọc Mai Đặng Thị Giang Nguyễn Thị Hà Giang Nguyễn Thị Hương
Khoa Nội Thận Tiết niệu
Bác sỹ Nguyễn Viết Nhật Hoàng Hoàng Thị Thảo Ngàn Trần Ngọc Việt Trần Thái Anh Trần Tâm Minh Nguyễn Viết Nhật Hoàng Hoàng Thị Thảo Ngàn
Điều dưỡng Đoàn Thị Thu Thủy Phan Thị Liên Nguyễn Thị Kiều Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Trung Nam Nguyễn Thị Kiều
Khoa Nội Tiêu hóa Huyết học - Lâm sàng
Bác sỹ Nguyễn Duy Thạch Nguyễn Duy Thạch Hồ Đình Nam Vương Công Hải Nguyễn Duy Thạch Nguyễn Duy Thạch Hồ Đình Nam
Điều dưỡng Dương Thị Hiền Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Minh Tâm Nguyễn Thị Ngọc Mai Dương Thị Hiền
Điều dưỡng Lê Thị Hồng Dung Trần Thị Huệ Võ Thị Thu Hà Phan Thị Giang Hoàng Thị Thúy Hằng Trần Thị Huệ Lê Thị Hồng Dung
Khoa Nội tim mạch
Bác sỹ Phan Thị Bích Phương Nguyễn Tiến Thành Võ Xuân Trí Diệp Văn Quang Lê Kiên Cường Trần Quốc Khánh Hoàng Minh Thanh Tú
Điều dưỡng Ngô Thị Bích Nga Hoàng Minh Tam Nguyễn Thị Hồng Luyến Nguyễn Thị Hà Trang Hoàng Minh Tam Nguyễn Thị Hồng Luyến Nguyễn Thị Hà Trang
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hải Thiên Từ Thị Hoa Nguyễn Thị Lan Anh Lê Thị Trang Chu Thị Hòa Ngô Thị Bích Nga Nguyễn Thị Lan Anh
Điều dưỡng Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Nguyễn Thị Hoài Thương Nguyễn Thị Hải Thiên
Khoa Nội tổng hợp - Lão khoa
Bác sỹ Hoàng Thị Thơm Lê Thị Dương Trần Thị Lê Na Hoàng Thị Thơm Lê Thị Dương Trần Thị Lê Na Hoàng Thị Thơm
Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhài Đặng Thị Việt Nguyễn Thị Nhài Đặng Thị Việt Trịnh Thị Đào Nguyễn Thị Nhài Nguyễn Thị Trang
Điều dưỡng Trịnh Thị Đào Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Trang Phan Thị Nhã Phương Nguyễn Thị Hiền Đặng Thị Việt
Khoa Phụ khoa
Bác sỹ Phan Văn Hiếu Nguyễn Thị Lan Phương Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Hữu Quyền Phan Văn Hiếu Nguyễn Thị Lan Phương Nguyễn Phi Hùng
Điều dưỡng Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Hồng Liên Phạm T Phong Lan Đỗ Việt Hà Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thu Huyền
Khoa Răng - Hàm - Mặt
Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Tú Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Lê Thị Phương Hồng Trần Thị Phương Hòa Trần Thị Hoài Phương Lê Thị thu Nga Hoàng Thị Tuyết Trinh
Điều dưỡng Võ Thị Anh Đào Nguyễn Thị Tư Lê Thị Loan Nguyễn Thị Thanh Tâm Đào Giang Sơn Phạm Thị Thía Võ Thị Anh Đào
Khoa Sản Khoa
Bác sỹ Khoa chưa phân trực Dương Thị Mỹ Linh Trần Hoàng Nhật Anh Hoàng Tiểu Thiên Khoa chưa phân trực Dương Thị Mỹ Linh Trần Hoàng Nhật Anh
Bác sỹ cộc 1 Phan Thị Hằng Trần Thị Bích Ngọc Trần Đình Thành Phan Lê Nam Phan Thị Hằng Trần Hoàng Hải Phan Lê Nam
Bác sỹ cộc 2 Phan Lê Nam Nguyễn Tuấn Bình Trần Hoàng Hải Hồ Minh Hòa Trần Thị Bích Ngọc Nguyễn Tuấn Bình Hồ Minh Hòa
Điều dưỡng Nguyễn Mỹ Hạnh Trần Thị Thu Trương Thị Thanh Mai Nguyễn Mỹ Hạnh Trần Thị Thu Trương Thị Thanh Mai Nguyễn Mỹ Hạnh
Điều dưỡng Nguyễn Thị Lượng Nguyễn Tuyết Nhung Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Lượng Nguyễn Tuyết Nhung Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Lượng
Điều dưỡng Phạm Thị Kim Chi Nguyễn Thị Kim Liên Nguyễn Thị Phượng Phạm Thị Kim Chi Nguyễn Thị Kim Liên Nguyễn Thị Phượng Phạm Thị Kim Chi
Điều dưỡng Lê Hoàng Lệ Hương Nguyễn Thị Sông Hồng Dương Anh Đào Lê Hoàng Lệ Hương Nguyễn Thị Sông Hồng Dương Anh Đào Lê Hoàng Lệ Hương
Điều dưỡng Phan Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Hương Phan Thị Thu Bình Phan Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Hương Phan Thị Thu Bình Phan Thị Thu Hiền
Điều dưỡng Hoàng Thị Hương Lan Nguyễn Mỹ Anh Đặng Thị Thu Hoài Hoàng Thị Hương Lan Nguyễn Mỹ Anh Đặng Thị Thu Hoài Hoàng Thị Hương Lan
Điều dưỡng Võ Thị Bích Thủy Phạm Thị Minh Tâm Lê Hoài Nhớ Võ Thị Bích Thủy Phạm Thị Minh Tâm Lê Hoài Nhớ Võ Thị Bích Thủy
Điều dưỡng Lê Thị Mơ Võ Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Nhàn Lê Thị Mơ Võ Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Nhàn Lê Thị Mơ
Khoa Sinh hóa- Huyết học - Truyền máu
Bác sỹ Dương Thị Hoài Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Trần Thị Bảo Yến Khoa chưa phân trực
Bác sỹ Lê Thị Thu Giang Nguyễn Thị Huyền Trang Đinh Thị Hương Thanh Châu Thị Ngọc Trâm Hoàng Phương Nam Phạm Xuân Tuấn Nguyễn Thị Trinh
Kỹ thuật viên Khoa chưa phân trực Nguyễn Thị Hương Hoàng Tấn Mạnh Lê Văn Sỹ Phạm Thị Thanh Hoa Phạm Thị Thanh Hoa Nguyễn Thị Hương
Kỹ thuật viên Châu Thị Ngọc Trâm Phạm Xuân Tuấn Lê Thị Thu Giang Nguyễn Thị Huyền Trang Đinh Thị Hương Thanh Châu Thị Ngọc Trâm Phạm Xuân Tuấn
Kỹ thuật viên Bùi Xuân Hà Lý Cẩm Ly Nguyễn Thị Trinh Cao Thị Ngọc mai Bùi Xuân Hà Hoàng Phương Nam Lưu Hà Khánh Phương
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Trinh Cao Thị Ngọc mai Lưu Hà Khánh Phương Bùi Xuân Hà Dương Thị Thanh Phương Lý Cẩm Ly Lê Thị Thu Giang
Kỹ thuật viên Khoa chưa phân trực Lê Văn Sỹ Phạm Thị Thanh Hoa Hoàng Tấn Mạnh Khoa chưa phân trực Nguyễn Thị Hương Khoa chưa phân trực
Khoa Tai - Mũi - Họng
Bác sỹ Trương Minh Quý Diệp thị Bích Hạnh Nguyễn Hoàng Tùng Trương Minh Quý Diệp thị Bích Hạnh Nguyễn Hoàng Tùng Trương Minh Quý
Điều dưỡng Phan Thị Thanh Hương Hoàng Thi Thu Thúy Hồ Thị Anh Thư Phạm Thị Hoài Thương Trần Thị Lan Tú Nguyễn Thị Thanh Huyền Hoàng Thi Thu Thúy
Khoa Thăm dò chức năng - Nội soi
Bác sỹ Nguyễn Duy Thạch Nguyễn Duy Bách Nguyễn Duy Bách Vương Công Hải Nguyễn Duy Thạch Nguyễn Duy Bách Vương Công Hải
Điều dưỡng Trần Đại Nghĩa Trần Thị Lam Trần Đại Nghĩa Trần Đại Nghĩa Trần Đại Nghĩa Trần Đại Nghĩa Trần Đại Nghĩa
Khoa Ung Bướu
Bác sỹ Đinh Tấn Bảy Nguyễn Thị Lệ Quyên Lưu Đức Mạnh Trần Hùng Thanh Đinh Tấn Bảy Nguyễn Thị Lệ Quyên Bùi Vĩ Nhân
Điều dưỡng Trần Thị Bích Liên Hồ Thị Hải Linh Nguyễn Khánh Huyền Trương Thị Hoài Hương Trần Thảo Nhung Hồ Thị Hải Linh Nguyễn Khánh Huyền
Điều dưỡng Lê Huyền Trang Thái Thị Minh Phương Phan Thị Thanh Thảo Trần Thị Bích Liên Trầ Thị Lý Lê Huyền Trang Thái Thị Minh Phương
Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
Kỹ thuật viên Bùi Thị Lợi Trần Thị Hạnh Hoàng Minh Đức Nguyễn Quốc Tỉnh Nguyễn Hữu Thuần Bùi Thị Lợi Trần Thị Hạnh
Khoa Vi sinh
Kỹ thuật viên nguyễn thị ánh khuyên Đoàn Vũ Hoàng Bùi Thị Thanh Linh Ngọc Nguyễn Thị Diệu Linh Phạm Thị Thủy Tiên Trần Thị Minh Châu Dương Thanh Hiền
Khoa Y học cổ truyền
Bác sỹ Hoàng Trọng Quân Nguyễn Thị Tiến Dũng Hà Thị Lệ Thu Phạm Minh Phương Hoàng Trọng Quân Phạm Minh Phương Hà Thị Lệ Thu
Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Trang Hoàng Tiến Hoàn Phùng Thị Hải Yến Phan Thị Thúy Hạnh Phùng Thị Hải Yến Nguyễn Thị Quỳnh Trang Hoàng Tiến Hoàn
Phòng Công nghệ thông tin
PCN Lê Thế Ngọc Hồ Quang Minh Lê Minh Đức Phạm Hùng Quốc Từ Sĩ Cảnh Lê Thế Ngọc Hồ Quang Minh
Phòng Hành chính Quản trị
Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực
Phòng Tài Chính Kế Toán
PCN Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực Nguyễn Thị Anh Thư Phan Thị Kiều Hoa
PCN Nguyễn Hà Khánh Linh Nguyễn Thị Anh Thư Lê Thị Huyền (B) Lê Thị Khánh Nguyên Nguyễn Thị Lan Hương Khoa chưa phân trực Khoa chưa phân trực
Phòng Vật Tư Thiết Bị
PCN Hồ Chí Thông Nguyễn An Ninh Hồ Chí Thông Hoàng Quốc Huy Hồ Chí Thông Trương Hồng Sơn Hồ Chí Thông
PCN Trương Hồng Sơn Hồ Chí Thông Nguyễn An Ninh Hồ Chí Thông Hoàng Quốc Huy Hồ Chí Thông Trương Hồng Sơn
Đơn vị khám và điều trị tự nguyện
Bác sỹ Lê Kiên Cường Phan Thị Cẩm Hằng Diệp Văn Quang Võ xuân trí Phan Thị Cẩm Hằng Hoàng Minh Thanh Tú Trần Quốc Khánh
Điều dưỡng Đặng Thị Dương Hoàng Thị Nga Trần Thị Nhàn Lê Thị Thu Huyền Phạm Thị Kỳ Duyên Hoàng Thị Nga Đặng Thị Dương
BẢNG TRỰC PHÒNG KHÁM
Vị trí
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
Khám Mắt
Bác sỹ Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang Lê Tấn Sang
Điều dưỡng Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy Trần Thị Bích Thủy
Khám Ngoại Thần kinh
Bác sỹ Nguyễn Trường Sinh Phạm Thanh Nhân Đỗ Đạt Thành Nguyễn Trường Sinh Đỗ Đạt Thành
Khám Nhi
Bác sỹ Lê Ngọc Lương Lê Ngọc Lương Lê Ngọc Lương Lê Ngọc Lương Lê Ngọc Lương
Điều dưỡng Phạm Thị Thảo Phạm Thị Thảo Phạm Thị Thảo Phạm Thị Thảo Phạm Thị Thảo
Khám Nội 5
Bác sỹ Hoàng Thị Thảo Ngàn Trần Ngọc Việt Trần Tâm Minh Nguyễn Viết Nhật Hoàng Hoàng Thị Thảo Ngàn
Khám Nội 6
Bác sỹ Cao Thị Minh Thư Cao Thị Minh Thư Cao Thị Minh Thư Cao Thị Minh Thư Cao Thị Minh Thư
Khám Nội Thần Kinh
Bác sỹ Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan
Khám Sản
Bác sỹ Trần Hoàng Hải Trần Đình Thành Hồ Minh Hòa Phan Thị Hằng Nguyễn Tuấn Bình
Khám Ung Bướu
Bác sỹ Nguyễn Thị Lệ Quyên Lưu Đức Mạnh Trần Hùng Thanh Đinh Tấn Bảy Nguyễn Thị Lệ Quyên
Khám Ngoại CTCH
Bác sỹ Võ Việt Đức Nguyễn Phạm Tuấn Nguyễn Thanh Hải Hoàng Anh Phương Lê Công Hùng
Bác sỹ Hoàng Anh Phương Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Thế Trung Phan Thành Đạt Nguyễn Hồng Sơn
Khám Ngoại Tổng Hợp
Bác sỹ Lê Anh Dũng Bùi Đức Thảo Nguyễn Văn Thắng Bùi Đức Thảo Lê Anh Dũng
Bác sỹ chiều Lê Mạnh Hà
Khám Nội 3
Bác sỹ Nguyễn Duy Thạch Hồ Đình Nam Vương Công Hải Nguyễn Duy Thạch Hồ Đình Nam
Khám Tai Mũi Họng
Bác sỹ Trương Minh Quý Trương Minh Quý Trương Minh Quý Trương Minh Quý Trương Minh Quý
Điều dưỡng Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Bích
Phòng khám CXK-HH
Bác sỹ Lê Thị Thanh Thúy Lê Thị Thanh Thúy Lê Thị Thanh Thúy Lê Thị Thanh Thúy Lê Thị Thanh Thúy
Phòng Khám Khoa Y Học Cổ Truyền
Bác sỹ Nguyễn Thị Tiến Dũng Nguyễn Thị Tiến Dũng Nguyễn Thị Tiến Dũng Nguyễn Thị Tiến Dũng Nguyễn Thị Tiến Dũng
Điều dưỡng Phùng Thị Hải Yến Phùng Thị Hải Yến Phùng Thị Hải Yến Phùng Thị Hải Yến Phùng Thị Hải Yến
Phòng khám Ngoại Thận Tiết Niệu
Bác sỹ Hà Thiện Tân Đoàn Quốc Huy Hoàng Hữu Nam Võ Trường Giang Đinh Trường Sơn
Đơn vị khám theo yêu cầu
Bác sỹ Hoàng Minh Thanh Tú Lê Kiên Cường Phan Thị Cẩm Hằng Võ xuân trí Diệp Văn Quang Trần Quốc Khánh Hoàng Minh Thanh Tú