Mua Bộ Tái Tạo Hình Ảnh Thay Thế Hệ Thống Ct-scanner 128 Lát Cắt/vòng Quay

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua Bộ tái tạo hình ảnh thay thế Hệ thống CT-Scanner 128 lát cắt/vòng quay với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
 • Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới
 • Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
 1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Vân
 • Chức vụ: Kế toán
 • Điện thoại: 0911.375.228
 • Email: nguyenvanbvqb@gmail.com
 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h00 ngày 11 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá (File đính kèm)

Files