Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

Thông báo

Thông Báo: Chương Trình Khám Sàng Lọc Cho Trẻ Em Khuyết...

Chung tay giúp đỡ trẻ khuyết tật là chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và toàn thể xã hội, đó cũng là một trong các tiêu chí của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Để giảm bớt các khó...

Thư Mời Báo Giá Gói Thầu: Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, cho gói thầu Cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp...

Yêu Cầu Báo Giá Gói Thầu Cung Cấp Đồ Vải Năm 2024 Của Bệnh...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp đồ vải năm 2024 của Bệnh viện với...

Yêu Cầu Báo Giá Gói Thầu Cung Cấp Ấn Chỉ Đợt 1 Năm 2024

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp ấn chỉ đợt 1 năm 2024 với nội dung...

Kế Hoạch Mua Bảo Hiểm Cháy, Nổ Bắt Buộc Năm 2024

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2024.

Yêu Cầu Báo Giá

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án cung cấp hóa chất lần 1...