Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

Thông báo

Thông Báo Chào Giá Dịch Vụ Xử Lý Chống Thấm Nhà Vệ Sinh...

TBệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ xử lý chống thấm nhà vệ sinh một số khoa phòng. Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà...

Yêu Cầu Báo Giá Gói Thầu Cung Cấp Vật Tư Y Tế Bổ Sung Lần...

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp vật tư y tế bổ sung lần 18 năm...

Thư Mời Chào Giá

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá cho các gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung ứng hóa chất và vật tư y tế...

Thư Mời Chào Giá Tour Du Lịch Trọn Gói Hàn Quốc 05 Ngày...

TOUR DU LỊCH TRỌN GÓI HÀN QUỐC 05 NGÀY 4 ĐÊM Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có kế hoạch tổ chức tham quan cho cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024. Để có cơ sở xây dựng dự toán kinh...

Yêu Cầu Báo Giá Cho Gói Thầu Cung Cấp Hóa Chất Lần 2 Năm...

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp hóa chất lần 2 năm 2023 thuộc dự...

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Có Nhu Cầu...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay...