Thông Báo Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Kỳ Xét Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Y Tế Từ Hạng Iv Lên Hạng Iii Tại Bệnh Viện