Thư Mời Chào Giá Gói Thầu In Ấn Sổ Sách, Biểu Mẫu Y Và Bì Đựng Phim Năm 2023

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới xây dựng dự toán mua sắm và KHLCNT gói thầu In ấn sổ sách, biểu mẫu y và bì đựng phim. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bệnh viện kính mời các nhà thầu chào giá theo mẫu trong Thư mời chào giá về Bệnh viện trước 10 giờ 30 phút ngày 14/02/2023.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ mail: chaogiabvcuba@gmail.com.

Thông báo chào giá, vui lòng xem tập tin đính kèm phía dưới.

Báo giá đề nghị gửi về: Bộ phận văn thư - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Ngoài phong bì ghi rõ: “Báo giá In ấn sổ sách, biểu mẫu y và bì đựng phim”.

- Địa chỉ: Đường Hữu nghị, Tổ dân phố 10, Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

- Điện thoại: Diệu Hương 0971.992.565

Files