Yêu Cầu Báo Giá Gói Thầu Cung Cấp Dịch Vụ Giặt Là, Khử Khuẩn Y Tế Bổ Sung Năm 2024

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, khử khuẩn y tế bổ sung năm 2024 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

- Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

  1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Bùi Thị Liễu

- Chức vụ: Kế toán viên

- Số điện thoại: 0941.373.402

- Email: buithilieu.2310@gmail.com

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 29 tháng 05 năm 2024 đến trước 09h ngày 10 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

 

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ(*)

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Giặt là, khử khuẩn đồ vải phẫu thuật 

 Chi tiết trong phụ lục I đính kèm

 51.600

kg 

 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

 90 ngày

Files