Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Có Nhu Cầu Tiếp Nhận Báo Giá Để Tham Khảo, Xây Dựng Giá Gói Thầu, Làm Cơ Sở Tổ Chức Lựa Chọn Nhà Thầu Cho Gói Thầu Mua Sắm Linh Kiện, Phụ Kiện, Vật Tư Thay Thế Sử Dụng Cho Một Số Trang Thiết Bị Y Tế Lần 3 Năm 2023

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
 • Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới
 • Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
 1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Vân
 • Chức vụ: Kế toán
 • Điện thoại: 0911.375.228
 • Email: nguyenvanbvqb@gmail.com
 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 24 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá (File đính kèm)

Files