Thông Báo Chào Giá Dịch Vụ Xử Lý Chống Thấm Nhà Vệ Sinh Một Số Khoa Phòng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ xử lý chống thấm nhà vệ sinh một số khoa phòng. Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện kính mời các nhà thầu quan tâm khảo sát và chào giá dịch vụ xử lý chống thấm nhà vệ sinh một số khoa phòng (danh mục báo giá chi tiết tại tập tin đính kèm phía dưới). Giá chào cho mỗi hạng mục công việc bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, hàng hóa.

Thời gian nhận báo giá đến hết 17 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2023

Địa chỉ nhận báo giá: Tổ xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xử lý chống thấm nhà vệ sinh một số khoa phòng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. 

- Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.3825005

Files