Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới Năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-BV ngày 31/10/2023 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới về tuyển dụng viên chức, Bệnh viện xin thông báo nội dung như sau::
1. Tổng số vị trí việc làm bác sỹ (hạng III) cần tuyển dụng: 65 người.
2. Số lượng cụ thể cần tuyển:
Đính kèm file ngay dưới bài đăng. 
3. Điều kiện, tiêu chuẩn: 
Đính kèm file ngay dưới bài đăng. 
4. Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 115/2020/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
5. Hình thức và nội dung tuyển dụng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tổ chức tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Mục 3, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
6. Thời gian xét tuyển: Dự kiến Tháng 12/2023.
7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:
- Thời gian: Từ 09h00 ngày 01/11/2023 đến 09h00 ngày 01/12/2023.
- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Tổ chức cán bộ, (Tầng 2) Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Tổ dân phố 10, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Trường hợp tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp chỉ tiếp nhận trong giờ hành chính).

Files