Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn
PLKTRANG

PLKTRANG

lần cuối truy cập: 10 nhiều ngày trước

Thành viên kể từ Tháng 9 29, 2022

Đang theo dõi (0)

Người theo dõi (0)

Chỉ đạo tuyến

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Công Bố Đáp...

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành...

Chỉ đạo tuyến

Chỉ Đạo Tuyến Là Gì?

Chỉ đạo tuyến là hoạt động hỗ trợ tuyến dưới của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên về chuyên môn, nghiệp vụ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là thực hiện các kỹ thuật y tế như đào tạo,...

Chỉ đạo tuyến

Kế Hoạch Chuyển Giao Công Nghệ - Đề Án 1816 Năm 2023

Ngày 26/5/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã ký Quyết định số 1816/QĐ-BYT phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng...

Chỉ đạo tuyến

Đào Tạo – Bước Chuyển Mình Cho Sự Phát Triển

Để xây dựng một kế hoạch đào tạo hiệu quả, ngoài việc đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết y tế phục vụ việc giảng dạy; cần đảm bảo đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và chất lượng trong chuyên môn; xây...