Sinh Hoạt Khoa Học Tháng 10 - "an Toàn Sinh Học Phòng Xét Nghiệm"

Nhằm mục tiêu đào tạo liên tục, tiếp thu những thông tin mới từng ngày để góp phần nâng cao trình độ, hiểu biết cũng như tay nghề đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên, vừa qua, khoa Vi sinh- Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới lại tổ chức sinh hoạt khoa học tháng 10.

Buổi sinh hoạt đã nêu ra những điểm tốt và điểm chưa tốt cần chú ý và khắc phục. Cung cấp kiến thức về an toàn, an ninh sinh học, các yêu cầu kỹ thuật về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vấn đề tổ chức quản lý an toàn sinh học của cơ sở xét nghiệm.