Thay Đổi Nơi Đăng Ký Khám, Chữa Bệnh Bhyt Ban Đầu Đối Với Đối Tượng Hưu Trí Đã Làm Việc Tại Bệnh Viện

Ngày 17/11/2023, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã ban hành Hướng dẫn Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT số 3155/HDLN-SYT-BHXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Theo đó, quy định đăng ký khám, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới bao gồm đối tượng: “Người tham gia BHYT là hưu trí đã làm việc tại đơn vị (nếu có nguyện vọng)”.

Như vậy, từ ngày 01/01/2024, đối tượng hưu trí của Bệnh viện đang hưởng nơi khám, chữa bệnh BHYT không phải là Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, nếu có nguyện vọng chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có thể đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả BHXH tỉnh Quảng Bình (đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để được hướng dẫn làm thủ tục thay đổi (mang theo Căn cước công dân và giấy tờ chứng minh là hưu trí Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới).