Quy trình thu thập báo cáo adr

Nhằm phát hiện, thông báo và xử lý kịp thời về tính an toàn của việc sử dụng thuốc điều trị trong bệnh viện nhằm góp phần vào việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

Files