Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

Thông báo

Bệnh viện hữu nghị việt nam - cu ba đồng hới thông báo...

Thông báo mời đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia đấu giá 02 xe ô tô cứu thương mua bằng vốn góp cổ phần của cán bộ viên chức người...

Bệnh viện hữu nghị việt nam - cu ba đồng hới triển khai...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới triển khai dấu vuông “TRỰC CẤP CỨU” để đóng vào giấy chuyển tuyến cho người bệnh ngoài...