Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới Có Kế Hoạch Mua Sắm Điều Hòa Không Khí Năm 2023

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm điều hòa không khí toàn viện năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
 • Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới
 • Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
 1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 • Họ tên: Bùi Lê Hoa Mai
 • Chức vụ: Kế toán
 • Điện thoại: 034.647.1089
 • Email: hoamaikt2208@gmail.com
 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 30 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 08 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá (Chi tiết ở phụ lục đính kèm)

Files