Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá Vật Tư, Linh Kiện Thay Thế Cho Trang Thiết Bị Y Tế Toàn Viện Năm 2023

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
  • Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới
  • Địa chỉ: TDP 10, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình.

     2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

  • Họ tên: Hoàng Thị Thùy Linh                                
  • Chức vụ: Kế toán viên
  • Điện thoại: 747.8050
  • Email: httl@gmail.com
  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, TDP 10, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 06 tháng 11 năm 2023 đến trước 9h ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2023

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: (Có phụ lục file đính kèm)

Files