Thông báo số 2 về việc mời tham gia báo cáo tại hội nghị khoa học bệnh viện mở rộng lần thứ 14 – năm 2021

Hội nghị khoa học Bệnh viện Mở rộng lần thứ 14 – năm 2021 do Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba tổ chức với mục đích đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh và hướng đến kỹ niệm 40 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba 9/9/1981- 9/9/2021. Để thực hiện công tác chuẩn bị Hội nghị theo kế hoạch số 1799/KH-HĐKHCN ngày 28 tháng 06 năm 2021, trân trọng kính mời quý vị tham gia Báo cáo tại Hội nghị, cụ thể như sau:

Files