Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới Có Kế Hoạch Sửa Chữa, Thay Thế Linh Kiện Cho Hệ Thống Chụp Mạch Dsa 1 Bình Diện

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới có kế hoạch sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống chụp mạch DSA 1 bình diện. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bệnh viện kính mời các nhà thầu quan tâm chào giá linh kiện cho hệ thống chụp mạch DSA 1 bình diện theo mẫu trong thông báo chào giá (có file đính kèm) về bệnh viện trước 17h00 ngày 07/12/2022.

Báo giá đề nghị gửi về: Bộ phận văn thư-Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới. Ngoài phong bì ghi rõ: " Báo giá sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống chụp mạch DSA 1 bình diện"

- Địa chỉ: Đường Hữu nghị, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Điện thoại: 02323 825 005; Fax: 02323 825 005.

Files