Họp Mạng Lưới Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Năm 2023

HỌP HỘI ĐỒNG MẠNG LƯỚI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NĂM 2023

Chiều ngày 19/07/2023, Bệnh viện hữu Nghị Việt nam – CuBa Đồng Hới tổ chức họp Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) 6 tháng đầu năm 2023.

Chủ trì cuộc họp là Trưởng khoa KSNK. Hoàng Trọng Đạt 

Thàng phần tham dự gồm có các thành viên trong mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn của các khoa/phòng.

Nội dung cuộc họp: đánh giá lại công tác KSNK bệnh viện trong  6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong cuộc họp Trưởng khoa KSNK đã báo cáo kết quả thực hiện Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định ; đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Các thành viên tham dự đã lắng nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến đồng thời thống nhất phương hướng nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng trong tình hình thực tế hiện nay.

Một số hình ảnh: