Khoa Nội Tiêu Hóa – Huyết Học Lâm Sàng

Khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học Lâm sàng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính: Tầng 5 khu nhà 5 tầng thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới ;

- Quá trình thành lập và phát triển: Thành lập vào ngày 08 tháng 8 năm 2012.

Được tách từ tiền thân là khoa Nội Tổng Hợp với rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực. Nhân lực của khoa chủ yếu đang đi đào tạo, số lượng bệnh nhân đông, tính chất bệnh rất nặng và phức tạp nhưng khoa đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy những thuận lợi sẳn có mà trong những năm qua đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ.

* Những đặc điểm chính và tóm tắt cơ cấu tổ chức :

+ Khoa có 46 giường điều trị theo kế hoạch và 01 phòng khám chuyên khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học Lâm sàng ; Thực tế hiện nay khoa đã thực kê lên 59 giường điều trị cho người bệnh nội trú.

Ban lãnh đạo khoa gồm ;

-  Trưởng khoa : BSCKII NGUYỄN DUY THẠCH

-  Phó trưởng khoa : BSCKII VƯƠNG CÔNG HẢI

-  Điều dưỡng trưởng khoa : CN TRẦN THỊ THANH LIÊM

Nhân lực khoa: gồm có 17 cán bộ, viên chức, trong đó :

- 6 Bác sỹ: 2 BS CKII; 02 BS CKI và 02 Bác sỹ đa khoa;

- 11 Điều dưỡng: 03 đại học; 08 cao đẳng.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Khám và điều trị các bệnh lý về tiêu hóa và huyết học.

- Tham gia khám bệnh tại Phòng khám chuyên khoa Nội Tiêu Hóa -Huyết học Lâm sàng.

- Tham gia nội soi tiêu hóa, nội soi can thiệp tại khoa thăm dò chức năng.

- Thực hiện siêu âm tổng quát cho tất cả bệnh nhân đang điều trị nội trú tại khoa.

- Phối hợp với các khoa phòng trong công tác chăm sóc bệnh nhân.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

- Tham gia các phong trào do chính quyền, Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên phát động.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

-         Công tác nghiên cu khoa hc của khoa trong những năm qua:

Năm

Số lượng đề tài, sáng kiến được công nhận cấp cơ sở

Theo Quyết định số / BV ngày tháng năm

2011

03

Theo QĐ số 2860/ QĐ-BV ngày 24/11/2011

2012

02

Theo QĐ số 2917/ QĐ-BV ngày 28/12/2012

2013

04

Theo QĐ số 320/ QĐ-BV ngày 08/02/2014

2014

02

Theo QĐ số 2941/ QĐ- HĐKHCN ngày 03/11/2014

2015

01

Theo QĐ số 116/ QĐ- HĐKHCN ngày 11/01/2016

2017

01

Theo QĐ số116/QĐ- HĐKHCN ngày 09/ 01/2018

2018

01

Theo QĐ số199/QĐ- HĐKHCN ngày 18/ 01/2019

2019

01

Theo QĐ số116/QĐ- HĐKHCN ngày 09/ 01/2018

 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1.      Danh hiệu thi đua:

 

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1423/ QĐ-BYT ngày 02 tháng 5 năm 2012

2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 954/ QĐ-BYT ngày 25 tháng 3 năm 2013

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1374/ QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2014

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 573/ QĐ-BYT ngày 21 tháng 02 năm 2016

2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 300/ QĐ-BYT ngày 02 tháng 02 năm 2017

2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1257/ QĐ-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018

2018

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 432/ QĐ-BYT ngày 11 tháng 02 năm 2019

2019

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 243/QĐ-BYT ngày 17 tháng 1 năm 2020

2020

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1406/ QĐ-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng

 

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 1287/ QĐ-BYT ngày 17 tháng 04 năm 2013

2013

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình

 

Quyết định số 695/ QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2014

2014

Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 486 / QĐ- UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015.

2015

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 534/QĐ-BYT ngày 22 tháng 02 năm 2016

2016

Bằng khen Thủ tướng chính phủ

Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2016

2017

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 2634/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2018

2019

Bằng khen Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2020

2020

Bằng khen Bộ Y tế

Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 20