Thông Báo Về Hội Nghị Khoa Học Côg Nghệ Bệnh Viện Mở Rộng Lần Thứ Xv Năm 2024

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔG NGHỆ BỆNH VIỆN MỞ RỘNG LẦN THỨ XV NĂM 2024

Với mục đích đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong bệnh viện, trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và kinh nghiệm trong công tác khám, chữa bệnh; Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới thông báo tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ bệnh viện mở rộng lần thứ XV-năm2024 với tiê đề "KHOA HỌC - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN"

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: ngày 28/8/2024

- Địa điểm: Hội trường số 1 và số 2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

2. Thời hạn gửi bài:

- Đăng ký: nộp trước ngày 1/7/2024

- Nộp bản gốc chưa chỉnh sửa: trước ngày 15/7/2024

- Nộp bản hoàn chỉnh: trước ngày 5/8/2024

☎️ Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: BS.CKII. Hoàng Minh Hùng, Phụ trách phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng ban Thư ký, số điện thoại/ Zalo: 038.910.7472 hoặc ThS. Lê Thanh Tùng, phòng Kế hoạch Tổng hợp, số điện thoại/Zalo: 0914055116, email: khth.bvcuba@gmail.com