Thư Mời Chào Giá Gói Thầu Bảo Hiểm Cháy, Nổ Bắt Buộc

Căn cứ Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Hiện tại, Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới sắp hết hạn, Bệnh viện đang có kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.(chi tiết danh mục tài sản tại phụ lục đính kèm)

Bệnh viện kính mời các nhà thầu quan tâm, cung cấp một (01) bộ hồ sơ năng lực và chào phí bảo hiểm tài sản sau:

(chi tiết tại danh mục đính kèm )

Bản chào giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 Điện thoại: 0232.3825.005.

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày  29/02/2024.

Files