Hàm Sqrt - Hàm Căn Bậc 2 Trong Excel

  1. Cú pháp hàm SQRT

Hàm SQRT là hàm trả về căn bậc hai của một số dương. SQRT là viết tắt của từ "Square root" nghĩa là căn bậc 2 trong tiếng Anh.

Cú pháp của hàm SQRT là:

 

=SQRT(number)

Trong đó, number là số hoặc tham chiếu đến một ô chứa dữ liệu dạng số.

  1. Cách sử dụng hàm SQRT

Để hiểu hơn về cách sử dụng hàm SQRT, ta tham khảo ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Tính căn bậc 2 của bảng số liệu dưới đây:

Ảnh 1

Bước 1: Nhập công thức sau vào ô tham chiếu đầu tiên muốn hiển thị kết quả (B2):

=SQRT(A2)

Trong đó, A2 chưa số cần tính căn bậc hai.

Ảnh 2

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Ảnh 3

Bước 3: Nhấn vào ô kết quả đầu tiên, kéo dấu “+” ở góc dưới bên phải ô để sao chép công thức tới các ô cần làm tròn.

Ảnh 4

Dựa vào bảng kết quả trên, có thể thấy rằng, khi number là số âm, hàm SQRT trả về giá trị lỗi #NUM!. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng hàm ABS để lấy giá trị tuyệt đối của số đó rồi mới dùng đến hàm SQRT. Chẳng hạn, ô A3 chứ số âm là -85, ta sử dụng cú pháp: =SQRT(ABS(A3)) để ô A3 trả về giá trị tuyệt đối của -85 là 85 trước, rồi mới tính tiếp căn bậc hai của 85.

Ảnh 5

Trên đây là cách sử dụng hàm SQRT để tính căn bậc hai trong Excel. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn biết cách sử dụng hàm này, cũng như ứng dụng được hàm này trong công việc của mình.

 

Files