Thông Báo Chào Giá Trang Thiết Bị Y Tế

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có kế hoạch mua sắm trang
thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa
chọn nhà thầu, bệnh viện kính mời các nhà thầu chào giá trang thiết bị y tế theo
mẫu trong Thư mời chào giá về Bệnh viện trước 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2021.
Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ mail: chaogiabvcuba@gmail.com.
Thư mời chào giá, vui lòng xem tập tin đính kèm phía dưới.
Báo giá đề nghị gửi về: Bộ phận văn thư - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu
Ba Đồng Hới. Ngoài phong bì ghi rõ: “Báo giá Bộ khoan xương phẫu thuật”.
- Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.
- Điện thoại: 02323 825 005; Fax: 02323 825 005.
Lưu ý:
- Giá chào cho thiết bị đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận
chuyển, giao hàng, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện.
- Trong báo giá ghi rõ chất lượng hàng hoá; model; cấu hình, tính năng kỹ
thuật; hãng, nước sản xuất; hãng, nước chủ sỡ hữu; năm sản xuất của thiết
bị; thời gian bảo hành; ngày báo giá; hiệu lực báo giá; nhóm trang thiết bị y
tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 và gửi kèm theo các tài
liệu chứng minh phân nhóm trang thiết bị y tế.

Files